ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

มีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท
ชื่อรายการ พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 มีนาคม 2563
ไวน์ 111,944,879 132,335,809 167,428,823
สุราต่างประเทศ 419,479,944 506,767,571 607,783,491
ผลไม้ 737,835,369 1,191,036,936 1,650,449,479
ดอกไม้ 57,099,824 43,257,151 52,819,478
น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 1,141,842,096 1,703,367,783 2,044,781,004
กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 646,800,662 567,906,877 1,091,044,958
ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ 2,909,575 30,260,867 8,754,910
สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 368,788,225 436,020,298 655,214,375
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 314,799,097 304,219,327 475,255,537
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล 2,269,899 6,026,061 5,105,134
เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 89,092,863 82,636,057 141,282,589
เลนส์ 265,369,161 315,668,944 415,035,350
แว่นตา 101,956,974 129,361,456 181,009,147
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 67,660,449 80,966,281 64,961,069
นาฬิกาและอุปกรณ์ 327,202,188 206,110,105 698,569,702
ปากกาและอุปกรณ์ 86,650,999 120,855,553 150,284,838
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 19,278,311 26,128,122 13,289,983
รวม 4,760,980,515 5,882,925,198 8,423,069,867
หน่วย : ล้านบาท