ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

พฤษภาคม 2563 ถึง กรกฏาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท
ชื่อรายการ กรกฎาคม 2563 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563
ไวน์ 66,058,194 87,248,692 111,944,879
สุราต่างประเทศ 313,983,091 307,644,518 419,479,944
ผลไม้ 1,782,726,590 1,055,913,867 737,835,369
ดอกไม้ 63,357,156 62,374,300 57,099,824
น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 1,263,659,039 1,168,298,154 1,141,842,096
กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 1,381,114,910 1,122,466,373 646,800,662
ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ 23,159,867 27,146,362 2,909,575
สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 702,271,595 697,576,287 368,788,225
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 515,932,561 413,210,990 314,799,097
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล 4,106,182 3,778,485 2,269,899
เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 146,039,244 104,971,703 89,092,863
เลนส์ 370,988,030 268,399,730 265,369,161
แว่นตา 145,617,542 231,107,380 101,956,974
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 90,756,015 102,108,962 67,660,449
นาฬิกาและอุปกรณ์ 909,460,246 513,088,662 327,202,188
ปากกาและอุปกรณ์ 123,322,164 111,909,236 86,650,999
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 15,162,186 28,740,563 19,278,311
รวม 7,917,714,612 6,305,984,264 4,760,980,515
หน่วย : ล้านบาท