มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อาร์เจนตินา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 18,013,410 11,959,578 19,521,569
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 301,025,272 280,721,599 486,918,979
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 551 1,813,457 1,645,778
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 2,722,042 4,648,247 7,877,783
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 1,503,211 0 1,817,060
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 1,231 10,239 0
10 ธัญพืช 0 0 683,973,831
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 5,271,647 1,785,667 1,794,985
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 87,869 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 28,102 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 7,650 10,612 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 219 0 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 15,693,421 17,087,804 12,571,335
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 2,789 2,031 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,093,381 1,436,262 857,849
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 402,459,120 142,605 5,814,806
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 291,032 0 295,892
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 0 5,734,444
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 17,901,312 20,250,692 13,834,067
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 87,452,608 23,263,231 1,340,259
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 11,671,006 6,857,860 13,476,103
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 24,344 2,708 482
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 1,665,029 803,531 3,376,190
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 1,396,994 163 597,454
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,449,856 33,317 227,436
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 187,687 15,306 78,416
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 238 11,435
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 326,753,318 199,299,513 311,485,831
42 เครื่องหนัง 30,537 1,908 851
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 874,446 785,825 1,805,868
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 9,414,074 376,065 56,853
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 51,114 42,983 28,307
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 3,636,861 0
52 ฝ้าย 7,717,084 2,140,029 1,859,962
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 116,190
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,232 0 0
64 รองเท้า 1,293 538 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 85 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 2,570,019 6,040
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,637,458 19,291 53,011
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 9,655
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 49,354 1,458 135,223
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 168 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 6,255,673 3,543,226 4,784,562
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 363,680 1,509 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 125,122 794,418 2,065,848
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 320,623 425 456,154
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 6,941 6,411 20,596
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 584 0 5,083
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 8,711 82,229
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 158 755 1,609
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 746 0 293
รวม 1,225,437,502 584,191,063 1,584,740,318
หน่วย : บาท