มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ออสเตรีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 5,308,185 3,281,890 264,018
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 5,433 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 11,219,384 0 60,382
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 5,736 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 12,330 0
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,325,574 1,147,083 1,526,223
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 155,410 0 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 1,270 753
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,215,803 1,440,949 22,717,214
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 2,536 136,682 27,766
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 2,911,026 921,312 2,323,253
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 762,790 3,980,897 2,718,465
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 31,125,154 27,169,062 16,801,597
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 553,748 235,063 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 592,868 1,054,570 212,987
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 9,952,774 12,184,346 10,962,726
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 13,729,911 902,090 27,557,878
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 43,161,558 33,850,923 31,458,893
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 684,340 1,379,336 819,306
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 22,746 927,699 2,709,136
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 2,164,671 5,283,570 21,591,877
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 1,442,659 3,053,802 8,603,515
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 2,222 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 15,875,880 15,555,367 21,399,110
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 63,910,950 39,586,928 40,123,932
40 ยางและของทำด้วยยาง 5,226,835 4,273,928 10,606,076
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 1,232,831 716,736 0
42 เครื่องหนัง 217,158 55,515 67,570
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 4,572,374 3,349,928 1,921,342
47 เยื่อไม้ 818,980 394,006 1,656,120
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 48,000,510 37,282,375 26,749,393
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 611,616 1,059,670 1,058,188
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 87,980 0 0
52 ฝ้าย 429,604 0 0
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 8,847 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 5,765 477,239 95,950
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 5,755,476 10,440,773 4,323,833
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 1,919,499 4,253,855 1,460,524
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 3,359 0 23,788
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 53,362 5,890,000 16,877
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 5,845,969 2,472,656 5,249,135
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 825 500,870 1,053
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 364,293 153,896 75,253
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 258,882 124,355 49,238
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 107,061 126,591 8,465
64 รองเท้า 65,605 50,453 31,096
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 31,159 0 0
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 12,514 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 6,768,971 3,482,967 5,557,914
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 119,913 2,243,754 11,738,257
70 แก้วและเครื่องแก้ว 14,880,570 10,453,194 66,448,546
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 38,564,332 34,520,523 8,240,472
72 เหล็กและเหล็กกล้า 21,214,809 34,415,111 21,457,350
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 173,428,777 94,306,767 144,462,172
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 516,814 166,044 729,253
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 1,500,647 5,031,648 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 18,139,048 4,209,113 6,841,411
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 2,134 0 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 5,825,527 3,362,960 5,913,582
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 3,462,697 4,735,603 6,025,899
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 6,596,904 3,493,933 8,171,719
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 337,967,452 588,306,111 283,236,063
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 167,522,424 125,944,082 142,881,838
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 8,577,170 1,610,132 107,593,597
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 15,281,405 37,163,306 85,630,497
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 736,798 400,168 3,715,104
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 5,187,183 347,735 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 58,769,309 41,362,650 56,538,491
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 295,827 140,164 81,258
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 152,127 652,078 162,313
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 4,243,347 4,724,352 5,115,849
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 4,826,629 1,296,599 769,723
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 216,021 4,662 466,201
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,257,298 975,178 1,640,434
รวม 1,178,802,604 1,227,090,240 1,238,690,875
หน่วย : บาท