มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ออสเตรเลีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 3,320,965 76,759,820 3,299,827
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 115,929,450 96,804,985 112,944,081
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 73,587,657 37,656,773 32,958,957
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 169,075,042 290,128,087 352,022,848
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 17,222,847 19,329,524 12,837,358
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 63,926,983 49,705,647 41,020,364
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 206,521,197 120,472,421 181,907,192
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 82,484 0 1,666,803
10 ธัญพืช 924,411,194 571,892,950 1,108,509,063
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 31,222,543 107,925,534 146,193,437
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 8,872,098 1,007,695 83,991,426
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 7,322,810 390,725 6,100,500
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 27,557,959 39,471,734 58,575,933
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 7,326,302 1,857,013 15,449,011
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 6,162,724 10,863,968 6,268,572
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 22,678,771 13,230,593 43,892,086
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 11,359,996 25,478,626 71,125,869
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 7,522,480 9,453,706 11,846,016
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 50,814,418 29,606,943 21,462,388
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 34,931,106 48,319,639 49,673,165
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 32,935,597 33,795,363 39,494,821
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 8,006,225 3,580,917 5,738,536
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 61,343,546 97,600,901 54,323,105
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,982,989,243 2,335,471,592 5,631,643,860
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 196,956,805 74,450,059 87,067,629
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 2,017,465 34,618 397,713
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 61,086,255 38,514,964 96,869,963
31 ปุ๋ย 47,164,235 5,048,638 5,281,905
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 178,157,807 125,731,333 221,727,200
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 35,856,455 19,914,839 20,518,201
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 15,205,673 8,736,296 7,977,254
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 5,137,523 5,876,583 7,515,590
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 28,187 25,288 29,817
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 50,226,783 34,560,580 106,777,691
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 66,559,414 45,733,669 80,389,430
40 ยางและของทำด้วยยาง 13,668,833 9,407,368 7,947,543
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 3,432,170 12,898,575 27,610,261
42 เครื่องหนัง 611,260 848,010 361,380
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 19,266,406 29,934,620 12,705,485
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 4,098 0 0
47 เยื่อไม้ 48,361,693 68,134,418 25,504,201
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 24,623,034 10,761,422 22,181,189
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,218,054 2,202,314 2,740,038
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 37,635,875 49,708,794 50,158,172
52 ฝ้าย 5,516,039 10,557,569 33,028,080
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 2,575,178 21,677 6,880,355
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 7,002 173,539 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 171,734 378,383 267,636
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 127,484 29,846 35,991
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 2,324 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,485,699 4,916,915 2,207,939
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,612,064 45,572 478,658
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 501,928 454,664 699,983
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,050,283 1,272,175 681,168
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 3,157,601 1,321,735 2,353,221
64 รองเท้า 694,020 527,954 292,197
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 36,132 34,036 47,890
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 17,407 4,493 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 0 164
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,614,250 6,470,474 12,120,196
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 1,879,893 386,847 1,563,819
70 แก้วและเครื่องแก้ว 2,370,957 2,962,121 5,335,272
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 81,392,067 15,196,611 97,891,906
72 เหล็กและเหล็กกล้า 85,902,547 86,051,642 430,715,905
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 44,161,555 64,217,647 87,840,181
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 666,969,492 287,222,062 639,957,817
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 10,980,772 0 9,641,775
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 654,305,055 725,191,819 628,240,291
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 126,711,698 151,000,157 112,133,026
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 206,593,548 188,659,476 149,819,822
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 5,685 0 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 0 8,548
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 4,403,880 5,622,775 1,875,193
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 3,045,934 1,557,109 2,281,744
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 72,590,402 75,017,703 76,900,007
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 118,983,936 102,849,865 200,047,406
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 43,572 3,754,474 142,984
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 22,735,703 20,096,522 18,632,329
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 4,156,414 246,222 5,130,931
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 32,000 556,028 1,323,023
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 58,238,105 24,203,184 39,137,651
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 67,177 18,462 1,763
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 31,345 63,528 73,121
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 0 15,582
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 1,795,297 1,795,065 1,268,015
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 866,874 1,361,480 583,091
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 5,935,264 13,791,389 6,017,536
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 15,165 0 26,349
รวม 7,878,122,820 6,361,361,088 11,452,404,445
หน่วย : บาท