มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 36,172
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 1,281 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 262,782 648,321 21,911
40 ยางและของทำด้วยยาง 69,898 61,119 84,841
42 เครื่องหนัง 0 0 2,012
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 136,272 0 46,457
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 209 210 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,723 13,444 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 105,620 0 2,795
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 632,680 0 0
64 รองเท้า 156,444 0 37,437
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 5,347
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 572,578 475 2,807
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 458,395 7,387 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,704 6,452 14,049
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,108,158 2,921 4,846
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 483,696 273,708 718,130
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 426,146 125,010 1,287,161
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,363,509 859,954 1,444,610
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 657,927 157,923 117,381
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,660 0 0
รวม 8,442,401 2,158,205 3,825,956
หน่วย : บาท