มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บังกลาเทศ

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 1,375,234 4,942,625 5,186,671
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,705,657 7,702,862 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 337 0 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 338,847 41,789 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 721,173 114,266 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 323,238 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 3,086 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 252 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 13,309 334,097 536,995
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 230
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 8,920,052 131,841 0
42 เครื่องหนัง 3,053,621 64,286 3,687,802
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 13,732 6,869 73
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 8,646 13,053 2,220
52 ฝ้าย 5,790 3,429 73
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 586,164 668,998 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 491 245
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 67 24 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 310,994 0 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 560,331 0 64,263
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 4,282 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 67 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 26,810,804 8,805,806 22,013,315
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 34,146,020 16,768,396 22,320,213
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 2,253,472 212,223 2,206,292
64 รองเท้า 1,115,112 1,232,134 229,575
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 56,779 106,822 287,606
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 571 3,576
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 2,198 0 39,870
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 1,069 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 67 0 155
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 21,087
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 4,609 715 0
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 6,681,483 286 7,553,469
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 36 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,458,531 634,888 75,396
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,170,384 236 1,062
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 9,723 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 6,121,877 3,058,940 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 43,722 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 95,283 0 116,490
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 40,345 0 0
รวม 98,627,768 45,174,272 64,346,678
หน่วย : บาท