มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เบลเยียม

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 827,568 7,526,028 0
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 978 0 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 38,110,364 185,279,474 143,951,806
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 0 222,556
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 871,120 34,873 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 91,685 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 8,732 179,823 32,665
10 ธัญพืช 0 0 541,512
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 27,147,032 27,233,445 13,672,351
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 95,893 71,267 126,920
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 352,019 47,868 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 8,745,351 10,156,180 6,843,523
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,410 0 238
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 10,466,643 11,953,995 3,102,505
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 3,339,836 4,821,564 21,018,968
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 6,730,429 3,013,018 3,144,022
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 21,536,959 9,754,686 14,026,376
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 11,581,408 13,396,347 24,445,772
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 3,061,882 6,534,349 11,143,123
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 39,987,104 47,997,699 29,718,901
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 587,225 1,743,796 1,008,571
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 371,538 139,928 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 12,212,693 15,921,610 12,815,653
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 20,226,910 10,715,640 16,460,236
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 120,601,496 58,919,669 57,421,021
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 270,007,451 201,408,181 218,287,739
31 ปุ๋ย 4,369,994 12,125,282 22,789,385
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 46,448,737 30,625,552 40,362,132
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 14,990,526 7,904,062 18,752,232
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 14,964,426 14,452,356 20,648,155
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 24,932,280 19,682,616 22,954,126
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 3,128,198 4,628,311 5,404,081
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 100,735,356 51,947,407 54,509,409
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 253,094,798 221,346,595 243,343,457
40 ยางและของทำด้วยยาง 60,467,424 93,047,012 133,398,138
42 เครื่องหนัง 307,645 20,420 126,986
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 4,749,969 963,780 4,568,656
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 0 0 570
47 เยื่อไม้ 6,555,861 4,167,228 17,378,092
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 32,311,056 19,818,931 47,110,900
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,947,940 2,260,177 1,325,079
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 43,395 2,410 4,482
52 ฝ้าย 2,434 125,788 53,515
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 28,789 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 920,696 5,260,690 2,585,438
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 1,221,651 658,936 739,232
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 77,830 598,869
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 510,247 267,566 112,294
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 499,107 170,193 5,367,630
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 9,013,461 2,246,624 660,661
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 13,738 297,700 147,151
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 213,314 250,707 190,399
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,246,138 405,968 10,171,232
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 474,117 163,030 638,748
64 รองเท้า 153,575 987,483 84,712
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 53 946
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 126,125 2,162
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 9,821 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 1,370,866 884,322 6,387,153
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 4,608,670 3,462,752 3,276,464
70 แก้วและเครื่องแก้ว 10,477,871 118,494 393,796
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 586,895,252 75,101,403 389,500,349
72 เหล็กและเหล็กกล้า 29,019,579 52,517,119 48,909,235
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 28,995,143 12,892,778 20,357,785
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,765,016 1,156,345 623,527
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 278,219 4,739,576 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 5,078,170 7,592,546 12,106,466
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 108,508 125,779 82,608
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 99,618,770 35,619,128 49,716,976
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 907 0 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 2,196,701 1,966,717 2,020,587
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 797,197 1,349,988 2,100,405
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,287,993 657,505 1,255,449
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 114,467,429 84,875,507 211,147,921
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 158,393,557 118,462,685 89,418,407
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 3,995,213 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 6,458,100 9,815,012 8,845,823
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 3,010 0 414,655
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 15,884,802 13,828,442 28,084,180
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 196,168 53,556 155,449
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 10,501 16,000 3,000
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 79,353,477 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,069,356 5,061,439 2,957,445
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 122,908 939,145 66,026
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 192,028 422,136 204,171
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 1,605 4,581 412,431
รวม 2,251,496,271 1,626,012,391 2,110,453,635
หน่วย : บาท