มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โบลิเวีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
10 ธัญพืช 1,529,442 2,708,563 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 0 301,711
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 710,868 998,228
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 132,231 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 588
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 280
42 เครื่องหนัง 0 374,236 22,122
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 0 23,547
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 587 0 588
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 139,321 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,430,873 715,632 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 952 9,112
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 35,724 0 151,904
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 938
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 1,771 2,962
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 16,110 0
รวม 3,268,178 4,528,132 1,511,980
หน่วย : บาท