มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บราซิล

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 3,000 0 0
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 7,072,307 8,803,219 20,164,245
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 0 2,584,346
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 67,795 135,591 344,770
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 12,412,383 289,767 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 1,935,699 790,232
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 1,462,513 2,734,815 1,529,386
10 ธัญพืช 0 10,463 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 563,227 231,138 4,897
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 4,054,866,891 5,117,513,551 1,770,560,351
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 76,380,888 37,742,967 45,091,926
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 341,680 34,859 2,746,570
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 484,205 0 120
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 436,394 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 1,200 0 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 22,267,589 7,908,854 11,274,514
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 10,665,978 4,257,951 14,043,790
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 379,796 182,314 323,191
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 2,419,838,555 3,272,004,191 2,858,980,771
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 0 34,287
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 6,241,024 5,359,643 5,491,389
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 8,300,934 9,158 11,815
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,614,741 3,893,057 3,753,852
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 44,688,963 38,185,273 68,408,996
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 29,696,852 4,710,340 13,293,025
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 117,249,270 82,021,856 88,748,773
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 4,319,071 2,862,484 6,809,932
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,467,626 2,698,244 1,882,913
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 1,516,988 1,901 1,528,126
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 1,014,501 21,410 2,386,546
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 0 25,204
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 6,314,289 21,494,668 11,703,331
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 103,974,520 76,735,167 71,582,415
40 ยางและของทำด้วยยาง 47,580,154 34,083,198 30,412,979
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 86,264,993 79,795,833 110,148,394
42 เครื่องหนัง 33,927 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 33,808,047 26,656,806 33,642,998
47 เยื่อไม้ 120,173,478 151,429,086 151,084,819
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 5,861,605 5,602,302 3,821,194
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 110,371 51,372 34,920
52 ฝ้าย 50,354,589 50,103,447 77,968,846
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 13,486 186,986 36,226
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 1,522,402 0 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 1,504 4,657,949 885,844
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 5,819
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 318 5,095 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,258,944 134,111 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 4,221
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 71,328 1,898 851
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 42,131 51,874 22,275
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 47,339 108,217 281,904
64 รองเท้า 7,252,129 18,979,975 23,326,310
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 6,475 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 1,089,843 243,174 650,392
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 3,596 0 1,941,957
70 แก้วและเครื่องแก้ว 75,109 8,186 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 10,186,828 974,752 28,162,227
72 เหล็กและเหล็กกล้า 31,669,842 509,759,013 41,453,710
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 6,005,275 6,350,184 8,470,734
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 305,470 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,501,990 332,582 0
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 3,423,916 1,716,849 1,860,615
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 36,841 1,931 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 4,662,629 1,362,526 5,755,132
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 703,673 4,622,938 2,026,036
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 132,506,650 136,649,480 59,196,398
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 9,949,894 32,754,061 17,905,226
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 23,238,142 17,485,379 31,783,241
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 930,142 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 9,134,610 2,661,902 7,071,552
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 14,655 0 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 299,753 574,128 18,054,425
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 669,632 31,581 77,530
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 561,593 11,150 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 31,114 1,678 457,041
รวม 7,524,110,980 9,780,104,840 5,660,643,529
หน่วย : บาท