มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ จีน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 265,058 177,311 9,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 933,380,142 791,935,727 867,194,965
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 17,326,180 6,452,129 6,536,113
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 41,180,469 29,978,289 51,950,572
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 49,147,176 42,719,445 27,788,649
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 1,107,501,565 1,008,361,842 947,288,485
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 481,728,546 216,331,137 582,189,822
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 332,656,384 192,975,223 244,040,431
10 ธัญพืช 6,035,138 8,744,146 10,157,943
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 73,280,633 122,086,038 187,422,595
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 150,221,736 202,501,559 297,247,614
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 92,287,324 87,384,708 109,762,131
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 7,888,533 2,662,115 2,160,619
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 31,635,980 38,652,624 74,924,975
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 463,561,603 485,327,323 312,510,224
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 218,313,771 284,623,466 306,176,126
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 23,707,934 30,201,263 29,132,819
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 124,174,942 127,865,444 169,283,016
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 406,493,169 369,845,538 399,613,544
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 179,318,761 202,521,298 270,924,926
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 104,514,522 93,636,357 285,795,684
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 200,929,970 219,673,644 236,919,976
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 29,375,753 173,002 4,283,520
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 170,243,845 209,264,533 242,828,401
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 11,402,754 23,858,501 30,582,481
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 50,756,354 48,220,219 400,516,496
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 1,448,222,546 1,743,478,106 2,289,934,373
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 2,737,524,220 3,360,124,429 4,180,862,946
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 242,345,899 320,579,152 357,047,172
31 ปุ๋ย 850,714,344 1,093,525,891 444,099,020
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 720,557,017 764,115,765 1,126,358,074
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 316,042,036 432,054,324 398,187,711
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 274,460,248 401,169,888 492,783,114
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 265,893,370 278,283,274 401,858,385
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 28,227,225 49,745,286 28,683,951
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 39,946,439 55,988,921 82,843,584
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,864,852,548 2,644,738,342 3,748,892,358
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 6,330,245,258 6,448,276,949 8,691,884,965
40 ยางและของทำด้วยยาง 980,119,823 873,663,869 1,243,384,207
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 59,020,397 78,069,535 61,559,914
42 เครื่องหนัง 699,189,871 539,327,687 581,272,040
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 26,896,134 33,721,697 36,488,181
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 464,353,975 561,071,770 544,764,516
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 549,734 135,755 597,057
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 2,413,415 3,036,417 3,892,793
47 เยื่อไม้ 10,607,296 15,827,014 22,079,319
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,183,606,840 1,281,271,733 1,434,235,434
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 75,050,582 158,701,274 94,581,998
50 ไหม 6,226,310 4,459,659 7,795,770
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 167,694,181 206,903,518 247,058,061
52 ฝ้าย 165,686,344 288,039,267 368,376,405
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 9,063,438 5,470,762 12,679,294
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 673,714,005 532,796,965 826,984,614
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 257,143,374 212,954,763 330,655,169
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 447,630,273 357,998,070 348,468,670
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 59,996,335 57,447,606 70,575,284
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 164,359,081 124,065,333 200,740,418
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 464,197,986 419,754,355 692,738,327
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 364,317,225 316,928,266 470,170,419
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 761,139,188 504,696,997 547,349,859
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,015,386,920 790,556,569 741,472,263
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 577,468,056 660,592,501 751,531,695
64 รองเท้า 532,346,634 380,935,325 395,444,627
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 66,887,456 58,177,634 62,506,360
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 53,955,524 37,656,241 37,907,609
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 31,381,294 24,067,874 31,321,182
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 273,779,574 303,322,461 313,335,151
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 744,755,526 644,414,041 691,895,924
70 แก้วและเครื่องแก้ว 1,129,595,311 1,015,319,533 1,247,475,262
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 438,426,094 1,091,593,780 413,239,299
72 เหล็กและเหล็กกล้า 5,867,744,335 7,010,818,022 8,770,368,201
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 6,022,302,652 5,819,397,758 7,467,576,473
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,212,741,572 1,371,588,124 2,342,248,039
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 28,182,555 22,692,107 17,297,475
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,362,733,341 2,513,598,331 3,473,417,992
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 207,690 3,146,049 683,959
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 29,736,333 20,972,744 25,545,907
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 5,047,518 5,872,351 12,240,121
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 76,362,753 93,712,032 110,633,845
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 679,829,345 829,067,253 664,215,412
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 890,634,921 894,215,119 951,960,468
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 25,880,092,954 24,270,269,545 26,977,168,864
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 40,456,742,090 43,070,866,631 43,152,306,245
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 136,146,222 89,545,359 309,747,112
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,150,068,981 3,077,861,826 3,276,355,105
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 5,286,439 42,964,357 2,513,256
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 3,823,709,946 16,784,206 14,289,102
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,585,387,050 2,575,624,438 3,112,506,378
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 304,786,559 281,839,576 368,603,027
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 85,251,046 56,654,905 41,626,990
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 1,422,593 113,045,277 485,388
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,259,741,415 1,937,450,543 2,144,095,112
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 908,301,510 709,461,781 687,473,554
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 619,829,480 624,628,182 776,084,901
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 1,360,622 43,907 167,352
รวม 129,726,967,510 129,473,351,902 145,872,864,179
หน่วย : บาท