มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โคลอมเบีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 215,374 0 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 1,777 0 410,964
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 539,076 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 90,700 11,385 129,731
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 51,526 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 3,997 7,009 899,334
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 5,535,627 266,894 1,323,185
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,310,089 2,311,535 401,059,944
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 13,175,809 12,463,869 10,738,646
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 2,833,025 0 1,429,513
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 578 0 696,164
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 178,953 32,278
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,442 0 2,244,217
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 6,996,493 1,415,039 4,394,767
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 2,377
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 2,120,847 0 18,316
42 เครื่องหนัง 663,110 365,263 194,662
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 38,889 69,470
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 6,449 5,558 794
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 0 8,423
52 ฝ้าย 0 12,443 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 493,352 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 206,717 2,147 61,321
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 62,690 488 37,701
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 6,260 0 54,036
64 รองเท้า 1,690 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 144,428 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 6,956,710 210,556 4,926,087
72 เหล็กและเหล็กกล้า 22,267,250 12,014,142 21,767,181
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 21,958 30,460 153,832
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 15,088,128 4,779,523 38,605,829
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 8,513,069 1,409,841 27,827,498
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 43,897
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 340,361 40,759 276,162
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,662,930 270,467 786,989
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 60,263 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 2,124 19,095 2,162
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 500,481 8,879 0
รวม 90,815,067 35,923,457 518,195,480
หน่วย : บาท