มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คอสตาริกา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 0 1,159,994
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 5,527,205 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 128,454 0 48,024
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 3,229,805 2,535,189 3,717,879
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 293,354 839,167 324,830
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 764,332 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,663,302 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,899,293 1,197,258 1,740,866
40 ยางและของทำด้วยยาง 3,238,230 66,678 22,896
47 เยื่อไม้ 0 0 491,212
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 3,944 7,073 7,091
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,201 1,449 19,561
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 831,827 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 3,880
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,214 0 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 68,632 0 1,929
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 54,833 0 8,160
72 เหล็กและเหล็กกล้า 53,288,244 11,464,387 53,201,838
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 58,264 1,363 60,988
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 26,447 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 23,156 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 17 39,839
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 67,268 0 98,863
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 13,170,322 17,509,573 17,672,781
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 45,173 1,880 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 52,630,531 40,779,248 45,013,195
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 2,795 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 732,953 0 173,885
รวม 136,897,001 75,261,060 123,807,711
หน่วย : บาท