มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐเช็ก

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 12,000 120,599 37,869
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 112,905 43,063 50,241
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 32,751,397 38,063,482 27,374,690
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 8,943 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 11,260 2,981 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 0 5,677
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 791,328 610,734
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 4,614,185 345,815 2,010
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 61,888 0 34,718
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 4,784,332 2,640,762 5,821,325
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 5,159 5,322
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 23,653 0 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 2,114,757 4,339,005 8,718,384
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 3,422,358 8,637,922 8,306,977
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 12,450,516 4,823,657 6,999,676
31 ปุ๋ย 286,160 0 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 11,599,681 14,701,652 2,696,255
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 10,516 717,292 399,747
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 126,041 392,060 166,612
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 7,896 9,742 9,776
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 395,020 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 411,411 101,110 6,181,630
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 38,354,076 67,045,928 38,682,633
40 ยางและของทำด้วยยาง 13,286,255 18,956,103 32,480,416
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 813 0 0
42 เครื่องหนัง 568,891 63,698 196,198
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,277,084 3,956 4,408
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 17,094,044 8,120,163 1,435,742
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 127,025 101,788 42,212
52 ฝ้าย 5 3 132
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 6,354 5,701,674 1,882,425
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 9,213 0 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 975,269 87,263 355,355
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 6,895 159,222 10,457
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 28,914 1,073,466 776,275
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 28,604 14,694 1,943
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 59,617 500,297 252,854
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 424,888 91,220 299,837
64 รองเท้า 0 6,239 35,074
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 313,165 129,409 25,222
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,488,481 2,212,584 2,546,392
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 2,128,051 997,505 817,898
70 แก้วและเครื่องแก้ว 10,688,318 13,313,927 7,276,262
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,392,720 1,373,162 1,197,772
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,245,850 290,589 721,521
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 16,448,733 14,433,624 18,108,478
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 8,362 2,106,785 939,112
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 5,899 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,865,172 55,199 113,998
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 40,878 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,675,168 2,050,706 3,054,280
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,275,353 5,315,830 9,552,568
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 182,837,437 124,682,675 181,990,283
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 289,943,752 106,683,859 174,661,183
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 6,347,754 0 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 45,581,645 75,195,705 98,710,350
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 13,053,899 75,914 60,384
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 170,018 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 21,050,380 22,044,448 23,186,557
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 30,076 25,713 10,909
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 8,277 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 34,387,270 28,857,934 14,504,733
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 9,851,650 39,979,883 23,769,929
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 539,224 374,765 147,094
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 81,317 669,810 429,367
รวม 790,853,617 618,589,467 705,701,896
หน่วย : บาท