มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เยอรมนี

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 44,049 141,363 37,869
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 23,402,751 23,538,757 25,981,519
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 10,085,232 3,182,219 8,255,124
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 76,684,893 92,031,296 54,236,922
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 230,968 2,805,836 1,966,891
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 982,653 21,277 91,554
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 234,229 689,620 365,947
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 421,292 471,861 1,427,627
10 ธัญพืช 42,636 0 99,476
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 65,416,390 58,672,272 66,993,349
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 20,634,497 19,634,409 31,991,621
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 19,018,911 17,090,332 25,961,777
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 13,784,115 4,659,422 12,519,561
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 436,219 605,834 61,331
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 15,826,818 16,000,982 20,470,525
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 13,550,306 14,598,096 8,930,020
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 21,348,841 14,248,129 21,979,742
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 18,323,835 5,730,939 17,146,400
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 70,822,594 79,989,012 47,296,886
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 20,341,064 18,375,627 14,049,802
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 151,530,167 103,618,499 105,927,303
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 1,476,545 8,292,175 2,989,916
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 11,607,858 6,982,543 10,726,252
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 29,402,944 30,805,859 36,825
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 46,730,420 63,889,877 54,709,253
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 163,983,448 332,483,764 176,195,909
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 323,849,974 283,789,203 385,669,475
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 1,018,619,448 1,004,432,088 1,001,309,038
31 ปุ๋ย 94,142,697 536,195,034 65,587,673
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 285,299,622 247,511,375 309,202,039
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 47,706,557 66,134,608 50,195,545
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 187,643,817 127,461,481 155,748,719
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 73,710,743 71,355,184 67,314,884
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 1,503,370 186,519 9,913,403
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 5,995,199 152,372 4,543,005
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 758,988,976 449,549,113 674,503,855
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 774,216,612 749,266,854 805,100,073
40 ยางและของทำด้วยยาง 178,306,002 244,804,492 228,722,944
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 1,862,912 5,559,015 4,412,750
42 เครื่องหนัง 9,279,408 6,200,215 5,517,019
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 0 0 45,051
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 17,532,595 18,565,338 22,182,810
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 0 221 24,178
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 0 0 18,216
47 เยื่อไม้ 7,187,707 13,093,972 33,346,270
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 218,229,667 241,064,392 226,197,934
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 9,235,253 9,801,896 13,076,610
50 ไหม 38,452 0 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 330,368 10,442 50,211
52 ฝ้าย 75,962 135,064 643,575
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 20,349 0 18,724
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 7,071,133 17,279,617 9,475,159
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 44,492,115 35,105,099 41,124,081
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 14,616,477 14,242,139 7,695,405
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 2,080,734 9,066,206 4,369,888
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 5,878,485 6,563,256 9,374,679
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 28,967,337 37,152,565 41,349,581
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 4,318,790 8,840,118 6,614,957
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,308,458 53,476,655 564,455
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,916,769 1,027,005 1,410,364
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 4,046,957 1,800,521 4,566,516
64 รองเท้า 1,538,364 11,828,075 1,705,249
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 731,347 600,571 921,655
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 150,794 68,944 1,200
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 3,239 3,148 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 32,975,841 22,905,816 42,888,228
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 24,919,896 25,490,972 33,075,706
70 แก้วและเครื่องแก้ว 63,158,980 99,253,372 85,111,638
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 220,181,813 55,072,049 140,651,832
72 เหล็กและเหล็กกล้า 191,999,576 141,295,750 198,024,072
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 638,203,764 682,181,566 487,870,175
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 49,578,327 72,587,630 75,667,852
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 12,482,924 21,535,156 17,951,473
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 96,613,280 85,846,975 129,097,220
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 186,315 8,993 699,403
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 8,715,671 5,840,118 1,625,448
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 287,788 737,634 353,127
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 9,648,844 6,925,146 18,360,973
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 99,988,021 108,628,441 128,181,254
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 44,961,740 41,557,279 57,286,189
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,617,950,304 3,052,222,579 2,914,576,839
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,097,761,506 1,858,866,914 2,111,798,966
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 9,054,684 29,736,213
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 925,191,708 1,259,363,635 1,768,406,704
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 7,154,985 10,072,617 2,407,017
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 28,845 14,682 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,004,966,808 794,058,140 866,419,762
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 7,657,118 13,023,410 14,395,684
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 3,954,639 6,496,316 2,820,487
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 1,224,782 2,352,510 197,947
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 58,658,095 49,887,565 40,945,738
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,661,332 1,272,304 1,315,031
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 12,831,892 25,855,838 23,607,379
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 37,202 263,538 499,986
รวม 13,162,242,360 13,643,554,426 14,096,938,934
หน่วย : บาท