มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เดนมาร์ก

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 9,991,943
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 869,945 5,212,289 10,106,274
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 7,349,403 920,786 16,492,253
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 8,970,800 6,427,650 10,048,629
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 936,390 722,574
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 2,035 1,953 6,096
10 ธัญพืช 656 0 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 35,985,153 27,630,130 65,940,008
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 335,336 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 21,729,603 24,854,920 7,405,338
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 1,116,488 173,203 117,186
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,820,823 1,665,374 8,428
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 13,754,264 7,560,698 9,361,317
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 3,311 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 166,355 999,458 784,921
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 111,514 11,496 701,925
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 17,275,567 9,337,899 13,221,057
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 50,375 10,505 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 7,258,516 11,413,529 31,941,982
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 37,722 35,236 135,730
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 823 406,355 402,546
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 38,507 443,603 4,025,394
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 2,366 43,924 880,028
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 2,128,332 9,076,100 1,649,719
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 155,540,454 192,299,837 267,218,776
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 14,483,713 11,861,637 18,724,886
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,007,294 413,360 367,785
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 3,297,959 3,266,839 1,078,531
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 107,659,679 141,357,535 85,117,380
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 895 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 34,463,157 28,962,078 25,282,976
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 28,334,759 23,303,226 24,278,301
40 ยางและของทำด้วยยาง 6,316,091 6,588,492 5,997,886
42 เครื่องหนัง 92,317 952,108 392,621
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 51,983,746 577,452,978 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 700,607 776,978 693,738
47 เยื่อไม้ 7,708,386 2,248,067 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,136,485 1,263,734 2,384,183
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 833,470 946,237 467,184
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 2,577 0 0
52 ฝ้าย 60,149 65,295 1,183
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 22,625 36,803 26,831
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 7,710 9,254
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 258,248 52,124 8,454
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 13,301 16,016 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 60,550 351,316 180,448
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 116,120 410,909 346,877
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 268 28,337 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 347,773 271,439 159,157
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 274,966 146,472 91,874
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 229,996 73,927 376,698
64 รองเท้า 39,656 94,577 68,424
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 3,208 3,445 0
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 0 17,912
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 24,311 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 888,019 520,060 184,502
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 147,494 70,262 659,266
70 แก้วและเครื่องแก้ว 1,689,371 527,445 2,483,669
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 5,966,685 3,903,529 1,527,986
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,279,399 1,098,119 64,403,505
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 10,923,270 9,811,850 15,763,588
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 4,132,709 2,764,397 4,636,266
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 8,083,350 8,735,165 4,465,699
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 0 411,349
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,161,337 1,349,013 1,482,245
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,789,358 1,761,512 1,001,417
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 178,610,958 78,357,658 96,648,227
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 83,964,876 74,141,401 78,910,069
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 4,971,137 5,148,599 20,364,263
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 53,666 23,125 5,753,806
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 101,943,723 19,780 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 42,548,471 17,910,638 25,146,008
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 82,125 41,904 52,429
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 21,870 18,198 11,403
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 4,880,598 6,428,477 10,252,352
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,157,312 802,224 1,939,346
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,922,594 4,057,512 3,259,572
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 1,632 0
รวม 989,903,640 1,318,240,810 956,591,674
หน่วย : บาท