มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สเปน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 3,767,906 4,573,717 0
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 2,229,820 833,240 6,103,851
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 96,553,322 27,602,931 23,288,688
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 16,396,028 27,033,518 18,856,971
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 188,449 323,995 4,103,537
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 54,370 624,574 350,057
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 710 141,038 636,115
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 3,718,695 4,979,660 3,004,668
10 ธัญพืช 0 0 910,289
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 0 588
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 11,991 410,767 405
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 18,793,244 25,673,748 25,375,497
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 47,896,679 48,767,413 32,884,399
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,324,780 2,104,147 875,414
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 546,572 59,351 179,056
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 2,770,876 2,752,456 246,033
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,457,022 4,897,706 3,790,282
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 6,571,779 14,098,449 9,628,658
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 4,022,059 9,708,098 8,992,112
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,552,382 6,653,537 3,049,805
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 100,475,882 68,690,787 93,527,748
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 5,362,091 2,588,617 7,285,260
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 4,009,435 587,778,199 14,853,290
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 37,387,815 22,005,075 29,231,836
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 27,625,272 61,701,923 68,251,274
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 299,130,747 181,518,414 291,943,222
31 ปุ๋ย 2,566,369 3,827,535 1,436,255
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 66,282,687 87,615,694 82,326,439
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 37,797,564 59,055,997 30,949,763
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 8,081,305 19,670,569 15,904,041
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 436,307 1,671,375 172,816
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 27,463,298 0 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 661,806 584,850 199,389
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 34,732,887 53,466,831 49,225,977
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 38,612,183 56,030,937 58,457,525
40 ยางและของทำด้วยยาง 21,577,046 28,265,547 43,209,601
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 3,761,518 524,070 1,635,302
42 เครื่องหนัง 36,495,769 12,177,335 2,083,249
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 15,543 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 715,230 2,492 11,000
47 เยื่อไม้ 4,902,356 3,178,701 6,371,276
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 12,596,982 10,364,289 8,956,093
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,670,740 1,305,346 525,496
52 ฝ้าย 2,495,450 95,715 86,421
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 76 6,531 4,629
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 863,564 574,135 2,215,275
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 1,342,958 1,644,252 6,853,550
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 47,427 1,885 480,644
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 79,574 503,750 3,500
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 86,174 106,888 825,982
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,511,346 735,297 174,747
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 45,063 1,647,881 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,275,191 514,072 204,754
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,519,450 1,236,285 588,764
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 463,595 151,306 209,073
64 รองเท้า 5,453,467 3,676,708 757,228
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 244,310 147,819 18,105
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 50,148 25,512 12,844
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 0 1,472
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 17,724,782 16,744,137 4,059,327
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 12,148,971 12,286,400 5,989,924
70 แก้วและเครื่องแก้ว 384,262 1,866,919 1,407,978
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,427,163 2,079,090 178,310
72 เหล็กและเหล็กกล้า 10,443,078 7,878,142 41,130,533
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 43,518,502 68,766,542 286,500,299
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 45,220,179 17,232,188 6,461,806
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 223,735 60,397
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 7,719,238 7,821,263 15,804,030
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 50,691 0 34,559,831
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 296,097 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 13,412,412 14,875,649 9,114,198
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,310,883 3,265,912 2,766,711
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 172,939,552 175,344,353 159,678,480
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 67,828,411 108,601,300 77,166,211
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 53,035,924 55,108,702 90,174,319
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 707,529 0 355,432
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 0 4,068
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 22,424,723 21,418,747 26,054,963
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 304,014 111,152 131,362
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 131,719 12,287 35,052
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 81,278,224 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 25,481,414 6,027,570 14,729,388
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,469,040 392,623 650,057
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 234,919 411,175 70,859
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 2,639,012 0 0
รวม 1,582,826,048 1,974,798,850 1,738,353,800
หน่วย : บาท