มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฟินแลนด์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 12,865,602 20,801,324 52,872,579
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 993,601 0 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 0 82,163
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 1,313,931 1,584,783 2,753,396
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 125 0 46,333
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 785,729 0 724
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 569 0 813
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 5,305 201,263 5,986,966
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,020 955,840 984,952
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 24,922,354 18,193,189 16,949,753
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,318,757 885,047 821,898
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,045,293 971,955 863,323
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 11,194,945 22,763,094 14,631,596
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 4,359,676 12,497,096 13,169,949
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 13,453,979 39,610,788 13,254,644
31 ปุ๋ย 14,832,527 515,042,938 35,288,833
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 2,282,992 2,915,701 4,921,182
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 6,587 2,711
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 125,177 80,851
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 30,678,471 24,657,997 34,343,241
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 11,938,740 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,521,450 11,232,558 12,544,992
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 36,277,737 46,558,708 33,956,175
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,082,448 1,318,898 1,813,316
42 เครื่องหนัง 234,609 87,653 191,695
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 54,546,945 154,036,567 126,118,540
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 271,241 1,103,249 18,403,819
47 เยื่อไม้ 11,098,046 87,484,610 33,297,343
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 91,625,426 60,022,374 42,085,469
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 84,731 691,208 3,565,356
52 ฝ้าย 104,396 120,639 180,779
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 117,252 11,562 2,802
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 4,937,929 4,067,998 4,995,465
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 2,670 0 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 133,543 90,925 601,928
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 46,599 10,526 3,152
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,673 25,323 9,683
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 9,186 33,203 1,523
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 22,280 65,180 66,282
64 รองเท้า 3,528 15,251 5,579
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 200,686 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,323,212 4,769,176 1,702,196
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 149,588 2,831,874 54,288
70 แก้วและเครื่องแก้ว 1,969,036 58,306 2,306,472
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 3,614
72 เหล็กและเหล็กกล้า 25,682,717 26,674,560 19,995,414
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 4,817,267 4,477,978 7,563,628
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 82,704 4,384,586 5,351,882
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 0 9,905,867
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 633,531 16,818 770,392
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 1,397,167 2,192,694 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,690,360 1,588,489 517,585
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 193,166 487,676 140,835
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 98,843,896 42,112,802 42,238,596
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 139,163,628 113,009,584 111,355,680
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 177,961 0 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 88,817 95,421 105,981,548
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 0 2,733,457
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 48,507,756 27,749,909 18,099,132
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 45,302 116,748 46,851
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 5,375
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,341,311 195,310 4,552,383
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 19,112 17,182 1,146,452
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 19,361 0
รวม 651,506,782 1,270,926,425 809,371,452
หน่วย : บาท