มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฝรั่งเศส

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 8,271,814 0 1,932,131
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 510,389 553,204 6,616,477
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 38,749,991 10,789,293 10,608,556
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 103,948,873 88,119,703 101,067,740
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 6,640,720 3,072,109 8,380,253
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 43,483 0 1,188,444
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 938,825 996,854 504,766
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 507,879 15,497,032
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 1,387,838 2,084,103 317,368
10 ธัญพืช 396 0 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 13,900,477 11,696,091 13,082,131
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 24,373,598 16,945,681 17,371,801
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 22,396,124 20,177,487 23,042,424
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 35,481 38,039 118,138
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 2,700,855 2,679,550 5,924,301
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,511,193 1,316,163 2,535,527
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 6,104,507 3,317,597 4,998,141
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 15,208,208 14,802,186 17,973,805
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 16,633,056 7,246,724 24,766,532
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 5,873,422 4,623,057 5,457,787
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 44,729,505 53,387,287 62,855,682
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 125,241,777 150,140,992 182,523,780
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 191,624,753 202,842,977 175,384,158
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 1,906 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 8,748,085 8,338,267 8,888,133
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 32,945,547 35,047,914 32,976,479
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 50,549,856 30,591,582 38,704,074
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 222,523,468 222,434,468 156,177,672
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 575,082,124 362,265,583 402,460,629
31 ปุ๋ย 6,090,962 458,208 1,730,936
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 57,081,728 41,629,672 63,586,393
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 175,823,173 211,676,223 204,113,821
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 38,219,230 32,348,769 53,662,596
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 17,677,464 42,079,471 22,014,879
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 6,621,103 10,402,000 7,999,378
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 25,776 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 126,908,322 140,986,749 165,119,129
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 181,623,838 139,971,240 183,078,223
40 ยางและของทำด้วยยาง 84,160,858 86,687,292 104,134,167
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 1,233,717 1,837,864 1,414,371
42 เครื่องหนัง 158,696,409 89,685,658 19,767,172
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 172,016 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 4,308,953 2,641,299 5,403,610
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 0 309,296 0
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 16,159 0 0
47 เยื่อไม้ 4,483,185 3,083,107 19,928,905
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 52,033,628 23,537,122 45,346,960
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,180,010 2,314,613 1,092,853
50 ไหม 228,588 1,949,749 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 80,456 0
52 ฝ้าย 991,630 205,843 792,619
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 438 0 481
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 6,593,594 20,209,521 14,032,142
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 438,574 795,113 845,371
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 34,088,002 19,937,294 43,365,962
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 23,529 0 186,049
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 3,659,741 6,276,302 1,646,154
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 9,537,564 10,076,544 5,465,102
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 466,147 506,909 261,487
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,870,796 1,884,857 1,346,815
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 40,502,800 8,898,927 13,132,779
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,504,320 1,428,997 1,001,563
64 รองเท้า 915,377 1,195,283 195,244
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,686,189 1,896,135 250,045
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 6,820 21,736 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 215,930 23,688 101,004
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 5,334,120 7,000,287 11,980,069
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 4,464,115 9,298,000 8,071,193
70 แก้วและเครื่องแก้ว 87,569,953 59,772,783 109,420,334
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 99,886,050 61,586,518 6,446,275
72 เหล็กและเหล็กกล้า 27,359,939 16,187,168 18,859,345
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 104,727,212 95,145,111 107,719,875
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 4,335,329 7,454,122 5,631,312
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 3,807,512 75,706 741,047
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 15,924,875 11,299,380 31,311,406
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 16,694,229 0 0
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 14,204 3,613,889 2,829,792
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 1,067,441 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 1,760,456 342,931 3,163,980
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 8,852,197 11,274,181 14,386,937
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 12,943,305 4,908,242 11,164,613
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 332,332,295 298,527,035 421,198,395
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 458,601,518 262,719,584 457,598,132
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 5,232,039 2,115,306
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 30,067,147 43,485,202 53,322,961
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 6,511,050 30,735,607 51,062,866
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 7,154 882,780
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 149,389,381 130,660,159 154,402,856
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 29,366,678 38,642,481 3,164,278
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 640,481 15,117 126,701
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 0 1,092,983
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 22,344,511 10,888,887 13,772,048
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,925,658 2,074,224 757,553
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,808,295 12,721,651 3,237,272
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 408,528 58,869 6,824,364
รวม 3,972,829,973 3,283,846,401 3,803,654,844
หน่วย : บาท