มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สหราชอาณาจักร

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 28,497,126 13,216,223 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 10,620,880 17,581,522 30,430,709
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 10,392,860 14,959,786 17,617,420
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 75,407 1,295,250 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 2,386,252 2,449,444 2,515,564
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 7,130,863 12,183,053 2,709,160
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 128,354 375,976 324,005
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 6,505,161 9,666,962 7,642,690
10 ธัญพืช 203,602 104,576 84,132
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 16,252,225 26,040,726 24,280,914
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 83,233 0 3,962
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 29,815,750 20,273,448 23,152,371
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 10,236,458 5,549,913 5,359,469
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 208,487 421,046 287,562
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 3,310,530 5,725,918 361,472
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 485,925 1,189,983 548,006
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 24,141,023 22,747,126 23,618,668
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,700,091 644,121 1,004,377
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 66,798,346 44,836,131 63,774,395
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 128,352,252 156,534,430 88,979,507
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 57,892,236 69,431,741 80,326,418
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 27,859,836 26,176,534 28,339,655
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 7,563 931,835 161,260
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 8,864,360 12,912,712 16,839,218
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 22,188,468 23,826,183 15,985,451
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 62,536,673 34,704,656 77,084,475
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 230,996,926 184,901,780 267,173,563
31 ปุ๋ย 7,215,152 5,097 5,072,114
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 65,294,172 58,198,402 100,250,025
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 87,049,883 168,450,583 172,774,675
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 59,279,409 40,574,995 35,352,217
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 16,299,440 8,894,263 14,766,546
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 66,016 0 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 456,995 214,154 239,568
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 179,019,739 129,947,108 148,326,131
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 141,413,127 157,125,902 138,269,819
40 ยางและของทำด้วยยาง 48,809,340 131,028,219 104,217,611
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 5,634,887 3,918,311 9,352,632
42 เครื่องหนัง 4,622,932 2,564,372 1,608,593
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 162 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 68,081 561,993 1,821,958
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 1,711 0 0
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 16,419 0 0
47 เยื่อไม้ 101,109,133 36,816,086 31,676,075
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 25,950,210 35,082,350 21,460,280
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 21,168,791 15,394,846 9,534,525
50 ไหม 0 29,216 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 2,302,939 8,438,252 7,970,788
52 ฝ้าย 568,036 965,063 61,993
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 596,163 380,560 1,397,172
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 10,633,164 6,585,666 8,322,753
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 3,639,811 5,647,412 3,898,808
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 10,557,624 28,542,574 21,123,115
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 483,013 275,829 44,592
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 4,856,626 1,278,377 722,493
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 5,619,900 6,693,009 2,805,834
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,835,204 1,384,723 10,249
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 8,553,449 3,949,214 3,013,399
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 8,268,628 6,198,254 3,602,954
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 3,275,318 5,535,224 3,302,206
64 รองเท้า 3,176,764 2,627,169 2,240,917
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 476,407 296,866 429,206
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 167,910 6,852 6,262
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 13,826 4,033 9,410
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 29,547,817 12,576,475 8,282,865
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 6,966,731 13,806,074 2,136,788
70 แก้วและเครื่องแก้ว 11,823,872 9,849,748 14,191,289
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 35,888,495 83,962,775 11,990,719
72 เหล็กและเหล็กกล้า 6,922,087 9,739,426 18,743,871
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 92,586,834 112,317,613 115,800,626
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 20,939,884 8,473,003 22,254,336
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 13,825,651 22,413,649 17,165,562
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 80,039,261 131,818,412 54,172,496
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 96,629 106,241 100,047
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 132,581 878,032 3,991,973
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 35,254 57,583 35,652
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 1,758,255 789,702 708,805
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 58,300,040 64,909,464 27,581,138
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 7,732,571 3,847,268 4,917,549
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,085,055,091 499,971,604 1,277,115,281
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 673,708,933 886,900,816 1,068,396,412
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 3,467,978 5,101,886 4,189,059
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 104,850,176 133,404,146 310,569,970
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 9,898,873 19,812,533 20,960,005
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 289,203 3,671,940 308,314
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 172,187,964 212,793,802 172,210,684
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 1,066,204 720,233 673,181
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 411,444 294,794 385,122
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 1,493,239 7,270
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 7,941,711 10,101,782 18,249,034
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 5,598,853 4,367,048 5,751,944
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,074,647 1,584,740 3,985,546
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 1,856,674 495,075 32,276
รวม 4,024,174,981 3,832,555,152 4,817,197,157
หน่วย : บาท