มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฮ่องกง

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 0 35,575 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 39,420 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 6,018 16,945
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 2,511 0 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 362 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 6,213 0 2,339
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 192,527 117,460 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 7,830 3,538 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 642 0 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 6,024 0 3,088
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 886 1,226
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 1,408,402 1,230,588 1,468,411
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 2,087 0 9,328
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 867,005 1,371,124 1,038,473
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 563 0 10,739
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 0 461
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 7,557,800 4,280,539 8,935,595
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,361 497,402 477,670
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,228,883 2,126,179 6,172,413
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 31,193,866 52,480,566 82,467,480
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 6,048,564 3,621,276 1,801,098
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 2,688,468 3,301,898 2,609,677
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 9,429,631 3,705,244 7,823,775
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 17,885,559 19,934,949 35,483,309
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 4,682,444 3,015,797 1,192,162
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 8,643 48,678 58,356
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 1,600 0 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 456,397 211,684 57,743
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 10,647,360 11,980,371 12,389,600
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 62,492,926 62,433,258 101,068,406
40 ยางและของทำด้วยยาง 29,455,033 4,163,065 14,756,886
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 1,715,154 2,666,944 1,887,103
42 เครื่องหนัง 5,906,114 4,703,906 7,844,524
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 1,639,649 692,951 1,299,931
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 5,980 5,141 15,300
47 เยื่อไม้ 3,992,044 1,257,830 530,988
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 15,155,053 12,328,228 24,984,291
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 16,232,048 31,197,001 28,220,146
50 ไหม 0 356 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 14,233 11,668 51,704
52 ฝ้าย 876,249 1,205,719 528,860
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 0 461
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 20,998,693 24,206,549 33,508,578
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 291,296 635,225 825,981
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 342,424 535,828 1,439,925
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 6,197 4,040 31,560
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 43,110,110 32,585,684 39,703,377
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 22,880,396 5,724,766 18,193,015
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 69,863,166 41,623,655 79,981,123
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 4,247,745 2,192,538 1,224,770
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 41,584,814 18,681,978 55,877,958
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 6,973,004 9,488,987 8,831,961
64 รองเท้า 1,134,018 3,295,017 2,631,559
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 187,473 188,493 1,208,032
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 26,799 89,693 10,843
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 48,152 11,214 15,534
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 408,138 879,863 658,737
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 953,671 646,628 748,643
70 แก้วและเครื่องแก้ว 4,781,321 9,325,227 15,828,784
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 4,642,965,904 1,036,939,899 154,063,788
72 เหล็กและเหล็กกล้า 28,240,283 28,639,474 16,098,132
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 24,172,273 24,670,396 29,352,269
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 20,748,158 27,120,725 50,323,096
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 1,103 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 94,468,337 39,704,942 30,948,041
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 1,361 0
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 16,516,149 13,239,029 3,895,949
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 7,761 35,167 4,536,300
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 175,359 22,033 124,641
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 6,491,235 8,709,531 7,521,933
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 5,809,735 3,629,884 5,531,270
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 186,192,287 78,821,830 134,123,710
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 268,523,301 320,450,019 666,079,775
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 11,473 0 31,967
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 434,293 491,828 378,650
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 50,127 999,678 10,541,077
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 8,929 406,968
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 39,901,178 42,105,900 26,277,736
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 28,527,978 46,192,381 32,234,114
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 1,438,996 827,789 1,260,289
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 670,068 43,865 30,011
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,383,881 1,836,694 2,804,821
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,286,919 1,484,739 3,054,221
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,457,982 5,953,688 5,739,346
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 183,463 63,017 152,071
รวม 5,825,304,885 2,060,783,442 1,789,439,043
หน่วย : บาท