มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โครเอเชีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 5,000 0 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 36,665 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 541,149 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,306,850 0 1,175,789
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 0 590,708
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 706,412
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 0 138,836
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 1,249,092 428,477
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 11,555
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 537,003 515,690 22,462
40 ยางและของทำด้วยยาง 44,444 127,210 3,569
42 เครื่องหนัง 26,621 0 22,377
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,913,188 2,814,987 572,902
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 4,077 6,580 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,265 10,331 14,523
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 24,642 0 8,334
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 1,044 477,173
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 2,094
64 รองเท้า 856,646 76,295 60,515
70 แก้วและเครื่องแก้ว 74,709 13,137 15,570
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 3,926
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 588,125 276,389 101,157
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 562,117 1,064,825 264,153
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 11,219 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 324,685 100,255 63,382
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 1,333
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,455,308 1,182,698 579,307
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,247,529 1,048,123 2,465,002
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 625,945 660,671 733,036
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 1,134,398
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 11,441 0 3,288
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 21,070 23,799 34,745
รวม 9,641,884 9,748,940 9,635,023
หน่วย : บาท