มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฮังการี

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 19,639 0 0
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 0 0 13,736,555
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 1,374,611 1,059,973 852
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 0 140,870
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 0 1,492
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 1,529,044 1,546,655 3,066,782
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 0 309,043
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 123,864 0 201,003
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 5,405,192 2,149,686 2,275,723
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 3,097 1,783 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 1,087,450 366,094 0
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 6,482 3,000 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 76,043 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 146,713 105,697
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 1,229,050 3,314,220 2,807,613
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 38,937,547 27,413,394 18,444,746
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 7,719 0 10,621
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 399,909 1,831,442 728,540
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 26,354 82,838 7,411
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 23,070 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,253,327 4,985,006 1,046,582
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,442,464 5,209,948 3,093,202
40 ยางและของทำด้วยยาง 10,566,161 12,675,169 13,030,609
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 33,385 1,945,416 0
42 เครื่องหนัง 173,738 39,179 117,657
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 3,175,622 1,691,254 2,146,612
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 27,411,167 12,097,903 18,130,686
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 152,549 107,963 52,960
50 ไหม 1,652 0 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 3,303 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 15,099 0 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 3,101 5,082 2,570
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 545 0 1,519
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 46,533 19,468 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 619,904 177,634 118,180
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 702,387 570,723 377,091
64 รองเท้า 649 30,643 26,624
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 2,838 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 42,335 157,683 10,755
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 57,030 11,039,869 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 4,562,622 6,994,696 7,065,571
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 11,050 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 2,030,647 2,215,117 737,059
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 2,398,912 5,166,325
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 182,613 195,133 232,520
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,629,866 1,718,375 1,696,328
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 194,940 388,248 530,372
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 55,591,656 46,302,865 88,184,220
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 147,143,214 141,585,457 117,213,061
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 16,798,135 51,515,529 61,921,848
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 0 149,026
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 37,696,488 40,005,310 40,459,790
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 36,411 30,236 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 5,042,705 12,403,415 9,883,682
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 4,375,073 1,138,888 1,848,124
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 59,581 15,485 0
รวม 373,217,930 395,666,335 415,079,921
หน่วย : บาท