มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อินโดนีเซีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 292,116,022 440,575,505 322,741,420
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 59,768,249 10,496,406 907,164
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 70,451 272,337
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 141,023 38,291 20,924
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 23,426,701 20,340,701 14,943,568
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 324,649,113 319,772,187 347,592,340
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 66,108,086 56,129,235 46,155,814
10 ธัญพืช 946 0 363
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 4,710,361 419,320 2,140,192
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 5,806,356 20,147,140 9,964,670
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 3,805,454 8,773,780 5,371,072
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 63,238,607 23,255,068 100,905,174
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 181,799,385 200,950,167 342,918,577
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 81,670,189 175,796,765 74,076,742
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 51,930,501 60,309,513 71,007,345
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 32,808,573 35,130,020 44,087,484
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 142,663,482 137,420,020 140,882,930
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,525,631 3,551,738 5,091,000
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 179,033,503 191,380,370 199,067,287
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 10,109,633 9,429,122 19,261,079
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 105,498,766 49,229,449 142,357,104
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 51,213,805 36,094,797 57,000,293
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 6,719,801 4,193,175 2,213,100
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,184,712,891 2,001,970,087 4,172,300,641
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 123,380,178 75,758,422 61,226,165
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 190,873,443 319,494,343 422,565,778
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 118,899,591 78,058,012 53,661,335
31 ปุ๋ย 29,827,326 756,106 115,323,726
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 52,749,785 86,770,233 114,779,711
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 399,177,529 452,649,689 401,332,289
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 131,524,353 193,417,132 145,593,206
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 24,814,581 50,715,023 47,883,492
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 0 23,685
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 308,471,149 271,793,250 312,736,846
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 279,294,323 332,668,956 366,836,366
40 ยางและของทำด้วยยาง 156,173,888 127,120,014 223,654,950
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 4,435,714 8,487,720 6,827,803
42 เครื่องหนัง 10,793,190 3,287,983 6,593,692
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 54,055,165 76,181,631 56,579,282
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 152,599 265,366 314,034
47 เยื่อไม้ 17,556,181 16,888,869 20,258,307
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 325,409,183 382,721,867 387,706,400
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 521,415 488,611 1,589,676
50 ไหม 162 0 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 96,964 59,729 0
52 ฝ้าย 15,714,189 24,117,292 17,654,436
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 55,680,721 61,811,820 102,911,197
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 52,401,008 49,185,169 63,732,694
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 13,992,295 19,150,715 21,955,017
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 4,686,719 2,275,719 4,272,469
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 1,343,941 4,591,357 9,194,093
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 7,914,585 14,205,727 18,937,721
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 8,428,854 9,523,941 7,442,820
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 42,107,360 16,955,417 18,762,294
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 67,133,624 27,228,607 42,258,963
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 6,220,930 9,886,289 8,282,940
64 รองเท้า 158,945,316 84,724,551 73,102,064
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 200,257 3,489,758 127,150
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 534,236 1,845,473 108,407
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,220,176 4,312,242 8,540,555
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 17,972,430 40,014,693 34,979,953
70 แก้วและเครื่องแก้ว 93,821,012 86,831,575 76,843,379
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 10,520,767 16,588,547 14,767,270
72 เหล็กและเหล็กกล้า 304,701,972 98,300,741 210,987,995
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 195,960,884 200,850,729 221,077,893
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 310,624,787 425,373,736 553,959,513
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 15,031,100 5,250 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 21,895,134 48,428,921 115,680,847
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 0 5,532,027
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 1,649,566 7,945,677 4,818,262
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 10,304,619 34,640,743 8,755,020
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 1,128,207 1,044,723 15,213
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 2,764,420 5,995,668 2,232,540
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 11,185,927 18,565,294 38,227,565
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 798,696,621 1,130,488,529 1,101,539,646
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 997,309,250 992,389,927 1,230,168,738
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 627,469,294 1,060,033,901 1,901,463,265
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 317,773 0 74,278
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 0 393,805
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 38,088,482 70,922,436 112,344,654
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 7,078,888 5,584,118 11,111,897
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 16,587,565 5,825,918 12,728,955
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 24,780,840 29,992,054 18,450,643
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,714,770 4,125,703 2,990,983
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 38,820,484 27,462,079 37,314,746
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 579 0 23,911
รวม 10,089,613,379 10,927,771,302 14,980,531,181
หน่วย : บาท