มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อิตาลี

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 6,472,101 10,845,091 14,935,540
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 1,602,289 1,390,761 3,101,628
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 13,816,964 7,657,831 9,648,086
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 543,806 387,000 567,747
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 40,484 25,420 5,783
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 171,385 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 1,334,062 8,026,102 2,334,930
10 ธัญพืช 229,462 171,569 539,604
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 13,664,998 1,898,118 17,989,137
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 5,319,487 2,811,515 2,990,624
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 4,365,575 8,809,972 12,809,492
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 8,603 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 24,096,505 16,065,391 6,596,232
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,877,682 1,449,757 2,482,242
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 132,775 4,963,458 8,272
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 17,165,616 5,742,589 17,430,572
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 14,207,630 31,382,399 24,197,103
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 21,191,530 10,748,070 9,335,530
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 18,327,214 21,836,639 17,457,070
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 16,668,158 26,648,882 24,580,162
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 92,005,213 77,441,001 61,893,731
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 393,202 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 15,836,469 7,132,173 14,835,599
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 1,168,413 1,268,812 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,614,475 2,765,436 6,355,635
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 32,813,307 28,782,451 26,187,953
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 60,216,524 80,742,458 66,749,761
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 447,899,964 278,857,738 439,062,454
31 ปุ๋ย 373,827 1,139,178 358,922
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 46,049,233 72,171,062 65,967,830
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 27,231,570 21,120,593 28,293,472
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 34,110,069 41,338,873 32,853,106
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 6,300,328 27,658,549 15,184,989
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 262,398 0 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 248,889 8,559
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 91,435,806 107,987,231 246,932,138
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 218,672,330 254,472,053 192,802,787
40 ยางและของทำด้วยยาง 75,918,778 101,204,109 100,540,308
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 29,564,181 37,002,360 20,122,775
42 เครื่องหนัง 325,257,191 103,434,045 31,886,843
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 372,799 3,468 176,535
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 5,594,246 2,571,634 5,494,638
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 0 4,150 0
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 358,460 0 1,536
47 เยื่อไม้ 46,647,624 22,032,551 17,199,322
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 24,409,521 30,703,290 21,200,468
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,137,191 3,151,913 3,469,829
50 ไหม 294,607 2,647,254 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 36,799,715 3,509,440 8,362,671
52 ฝ้าย 4,441,950 8,264,315 12,575,381
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 223,106 691,572 19,759
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 19,616,740 33,640,155 20,093,495
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 3,092,072 6,596,888 3,803,122
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 2,255,119 2,662,330 4,689,788
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 320,515 374,236 237,625
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 5,379,089 8,805,832 2,384,802
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 6,324,905 5,737,363 12,198,574
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,378,985 1,269,520 8,703,160
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 83,492,474 21,680,925 7,429,776
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 108,324,241 33,894,811 16,344,587
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 2,564,848 1,436,383 2,367,867
64 รองเท้า 113,185,782 67,116,766 13,348,513
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 10,973,237 4,338,769 1,812,368
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 123,267 0 164,498
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 5,226 0 29,311
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 17,469,816 15,355,185 18,013,457
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 21,688,888 34,257,774 20,293,405
70 แก้วและเครื่องแก้ว 11,409,398 11,303,900 9,025,007
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 131,610,245 103,391,106 44,479,720
72 เหล็กและเหล็กกล้า 8,610,803 7,704,635 22,363,673
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 254,818,245 347,076,596 248,220,421
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 15,202,782 18,976,552 27,617,261
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 147,087 0 318,924
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 11,721,826 12,289,879 16,548,335
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 4,025 70
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 13,152 66,642 433,592
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 0 12,200
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 8,000,476 239,257 527,963
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 26,002,067 21,820,976 18,421,241
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 16,706,342 20,894,084 16,117,914
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 958,409,300 948,658,423 1,282,269,274
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 528,027,738 430,663,060 496,876,654
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 12,569,440 2,978,651 7,134,356
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 155,225,349 220,038,872 208,479,042
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 9,231,819 12,459,098 10,559,015
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 204,562 9,958,870 1,949,147
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 255,465,409 159,658,037 175,573,466
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 2,811,892 2,963,246 1,480,207
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 382,260 295,420 398,414
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 13,123,612 55,769,684 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 38,582,118 34,600,363 59,244,116
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,165,417 1,458,359 14,867,729
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 9,915,354 7,618,777 6,007,877
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 225,637 2,899 5,358
รวม 4,660,407,754 4,147,274,113 4,386,392,079
หน่วย : บาท