มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 156,000 75,000 51,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 34,836,232 210,047,723 87,996,303
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 10,804 2,512,956 29,159,914
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 133,530 273,018 590,708
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 1,089,756 664,315 475,654
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 7,386 141,351 355,315
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 722,052 9,607,621 16,927,749
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 687,153 0
10 ธัญพืช 0 1,907 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 7,671,005 10,774,203 7,680,683
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 24,882,535 184,221,112 91,959,208
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 6,964,021 3,094,408 6,917,469
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 4,318,235 1,441,176 4,656,478
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 10,026,190 2,810,069 7,687,497
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 2,261,693 4,265,936 1,861,955
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 1,040,346 8,023,607 2,224,426
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 97,433,799 111,602,433 80,383,756
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 17,156,579 13,921,201 20,735,403
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 87,728,334 61,493,609 75,341,271
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 23,110,867 23,036,293 26,084,236
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 112,030,297 126,979,004 108,386,417
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 256,768,917 81,454,130 286,063,379
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 17,767,031 17,861,219 17,391,467
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 2,654,126 0 756,631
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 224,262,169 351,600,636 599,782,260
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 142,965,584 170,788,730 280,692,459
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 347,248,630 518,401,059 853,792,250
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 204,881,480 140,284,224 183,711,752
31 ปุ๋ย 263,095,842 265,235,197 259,551,904
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 225,719,743 195,128,078 224,290,389
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 247,718,659 244,362,205 331,081,862
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 60,323,976 71,457,563 97,954,297
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 20,256,832 39,542,338 46,978,145
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 244,857 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 1,838,954 103,551 11,609,666
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 201,907,501 227,677,697 249,052,169
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,138,864,500 1,262,618,617 1,861,719,503
40 ยางและของทำด้วยยาง 419,742,387 468,382,779 691,056,838
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 5,642,779 5,566,561 9,206,748
42 เครื่องหนัง 39,737,437 41,688,215 14,059,482
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 233,062 8,516 282,127
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 134,379 1,671,086 335,339
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 0 0 23
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 100,300 0 0
47 เยื่อไม้ 28,412,334 31,351,736 17,441,468
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 214,398,546 276,534,041 272,260,340
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 13,814,030 9,699,582 19,647,115
50 ไหม 2,888 0 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 3,786,887 3,796,254 3,448,425
52 ฝ้าย 5,304,363 6,478,136 3,825,129
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 121,449 3,771 342,847
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 55,627,162 51,531,859 74,298,830
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 45,132,759 43,046,415 61,325,076
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 25,560,857 19,138,528 31,276,813
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 250,912 1,515,344 510,400
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 4,682,290 3,721,683 6,360,569
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 85,801,113 102,633,112 108,899,630
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 20,021,261 19,139,168 22,230,991
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 9,930,841 7,703,728 6,040,542
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 49,955,551 60,235,019 4,883,326
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 30,756,954 20,542,696 89,952,662
64 รองเท้า 4,697,383 7,113,190 5,053,262
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 2,699,940 993,369 798,543
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 500 119,583 4,864
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 97,545 2,465,500 993,299
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 29,455,306 33,664,890 37,529,636
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 14,656,074 18,433,788 20,622,277
70 แก้วและเครื่องแก้ว 31,149,046 19,829,057 35,189,266
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 58,691,541 48,850,391 234,438,367
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,601,422,475 2,628,611,031 3,534,135,578
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 578,787,880 578,048,788 608,390,421
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 340,167,222 254,276,980 427,731,909
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 132,770 124,619 14,861
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 339,469,026 252,899,472 426,803,752
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 100,224,459 163,292,027 124,691,578
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 132,214,820 130,722,895 201,193,653
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 159,540 370,790
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 3,956,566 4,197,309 4,234,264
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 61,951,067 94,201,564 133,015,956
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 43,772,327 48,316,700 66,722,752
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,571,768,563 1,180,493,863 1,570,700,039
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 4,113,174,461 3,322,528,947 4,489,547,953
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 3,219,782 7,195,147 598,160
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 126,346,817 221,020,664 473,321,053
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 39,155,921 14,908,072 17,729,922
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 54,358,254 19,110,587 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 225,058,227 273,642,209 277,616,662
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 607,233 582,280 524,862
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 1,093,085 180,051 107,494
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 17,690,086 0 10,332,465
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 14,229,921 21,009,985 27,256,178
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 4,086,658 7,358,364 2,969,098
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 13,347,131 18,645,666 25,329,440
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 265,364 19,691 0
รวม 15,374,951,596 14,909,838,644 20,069,556,649
หน่วย : บาท