มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐมอลโดวา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
10 ธัญพืช 4,288,981 15,000,151 16,731,549
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,319 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 455 0 0
42 เครื่องหนัง 482,665 664,232 361,151
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 220 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 343,177
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 274,890 28,151 148,003
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 58,784 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 434,776 110,259 240,077
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 43,784 170,671 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 41,399
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 4,434 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 58,213 237,120 117,184
รวม 5,585,303 16,273,802 17,982,540
หน่วย : บาท