มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เมียนมา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 1,468,500 0 640,000
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 3,783 0 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 140,053,728 573,276,494 454,964,673
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 2,973,970 36,870,884 44,211,815
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 177,752,341 160,926,682 58,804,161
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 14,796,428 5,986,215 7,837,710
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 45,315,124 109,280,707 45,944,336
10 ธัญพืช 559,946,697 1,316,269,225 1,095,280,636
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 21,109,755 15,051,803 1,876,567
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 74,687,374 37,826,431 51,580,658
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 10 0 344,585
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 550,400 180,000 349,800
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,353,250 2,015,250 166,000
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 738 243,000 1,098,252
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 0 767
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,569 0 205
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 4,641,140 4,570,003 1,520,246
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 13,367 3,055,486 1,225,034
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 67,951,878 97,889,432 141,806,764
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 2,554 838 4,942
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 21,675,435 22,676,472 28,755,184
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 5,448,091,818 4,617,300,747 5,919,502,524
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 27,248,678 0 56,869,187
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 2,415 11,623 4,305
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 0 222
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 20,297 0 309
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 6,873 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 290 0 175,774
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,191,166 1,842,700 3,679,470
40 ยางและของทำด้วยยาง 256,393 4,732 12,377,612
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 324,946 0
42 เครื่องหนัง 1,127,173 51,330 1,477,784
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 37,846,043 21,072,275 37,251,902
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 104,324 0 0
47 เยื่อไม้ 749,820 1,020,300 121,424
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 2,546 17,698 41,637
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 36,275 39,003 17,655
52 ฝ้าย 17,074 84,957 138
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 7,121 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 4,280,036 223,263 7,334,315
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 253,696 1,450,766 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 17,638 202 67,467
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 640,406 2,031 241,732
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 67 0 229,763
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 19,405,392 23,180,766 11,027,830
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 15,070,729 8,203,066 24,647,394
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,700,996 1,422,336 114,454
64 รองเท้า 2,849,548 986,195 5,049,720
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 45,062 144 52,708
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 600 320,584
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 11,513 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 109,000 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 27,650 88,000 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 2,576,259 765,098 4,513,823
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 350,317 67,284 7,498
72 เหล็กและเหล็กกล้า 5,191,687 2,939,700 391,560
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,075,916 398,432 277,121,338
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 251,152,041 605,998,927 416,484,189
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 7,736,464 6,019,663 316,324
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 2,584,432 4,049,086 2,969,242
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 9,667 13,058 10,422,999
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,031,246 4,024 605,321
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,626,485 28,911 90,037,439
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 123,098,532 86,846,279 187,298,778
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 231,176 0 1,333,384
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,770,000 6,000 10,027,165
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 67,891 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 7,062,321 17,864,641 48,043,931
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 1,410,516 1,271,944 1,688,782
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 26,776 830,305 1,026,549
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 464 18,200 102,604
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 291,956 1,167 0
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 33,755 0 15,690
รวม 7,105,678,090 7,790,637,212 9,069,424,861
หน่วย : บาท