มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาเก๊า

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 889,368 411,428 1,749,275
42 เครื่องหนัง 122,506 0 1,293
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 2,586 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 6,454 9,281 9,467
52 ฝ้าย 0 0 38,985
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 7,392 0 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 4,279 4,281 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 41,489 25,346 62,293
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 54,018 11,253 11,814
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 12,412 59,311
64 รองเท้า 31,209 27,377 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 6,616 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 5,213 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 789 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 26,501 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 4,990 0 0
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 5,479,442 19,995,309 25,357,150
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 16,180 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 722,029 5,068,915 1,360,162
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 27,858 145,084 12,383
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 2,159 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 3,422 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 189 0
รวม 7,398,833 25,766,542 28,662,133
หน่วย : บาท