มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาเลเซีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 4,000 0 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 201,595,457 200,236,365 230,271,408
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 61,105,927 42,264,571 65,954,110
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 431,335 552,173 529,206
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 36,119,704 32,928,182 26,766,950
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 2,621,908 2,732,173 1,399,092
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 3,453,829 829,046 1,994,485
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 43,572,099 37,141,394 52,829,807
10 ธัญพืช 265,069 227,264 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 10,841,604 8,913,038 12,283,701
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 314,160 145,169 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 3,734,918 1,834,590 4,783,452
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 231,263 0 20,593,732
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 184,976,738 201,753,013 166,770,444
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 18,900,851 11,940,903 15,719,501
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 7,613,729 5,202,344 17,577,664
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 162,250,406 157,183,485 162,503,858
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 213,330,600 268,417,712 224,528,556
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 9,758,467 3,694,929 3,544,579
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 353,628,100 235,196,259 305,174,126
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 51,840,502 38,895,830 23,982,014
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 45,919,165 33,849,994 14,162,089
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 0 313,800
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 15,843,679 12,794,732 14,458,648
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 20,085,156 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 5,323,768,983 2,246,628,867 3,812,082,892
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 376,609,755 386,085,146 85,753,160
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 515,555,815 353,197,119 846,956,826
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 35,311,803 20,251,241 40,998,431
31 ปุ๋ย 454,038,097 611,955,944 459,570,781
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 186,265,715 158,050,112 152,600,562
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 60,833,686 61,436,515 46,426,820
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 120,939,698 151,827,064 167,897,730
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 15,581,398 33,880,136 34,050,625
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 5,826,010 3,248,276 9,368,075
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 10,910,127 13,589,419 14,180,344
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 602,412,243 913,763,948 512,512,154
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,639,182,143 1,633,058,022 1,483,099,531
40 ยางและของทำด้วยยาง 369,864,538 319,262,392 328,116,383
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 43,309,944 11,040,439 12,167,107
42 เครื่องหนัง 1,753,932 333,029 822,553
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 322,485,706 76,824,723 105,484,688
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 1,309 0 0
47 เยื่อไม้ 152,640 2,201,768 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 184,058,242 205,620,832 245,210,264
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 9,769,903 7,656,504 14,738,166
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 68,886 58,384
52 ฝ้าย 650,731 352,654 198,537
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 11,810,724 6,517,503 4,815,688
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 5,348,423 8,923,268 6,688,669
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 31,082,831 29,817,706 8,529,519
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 1,538,576 771,747 5,923,522
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 102,085 94,398 159,609
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 9,247,093 10,374,981 4,114,462
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,789 1,839,724 2,100,534
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 7,008,055 1,457,681 6,802,991
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,198,838 1,163,384 1,181,400
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 14,524,755 6,689,771 4,846,331
64 รองเท้า 8,293,291 818,403 3,244,952
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 154,549 335,811 832,397
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 514 904 29,078
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 3,962 3,176 73
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 14,775,239 14,869,889 2,838,839
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 117,464,220 74,078,605 39,379,020
70 แก้วและเครื่องแก้ว 114,421,073 127,144,533 81,953,137
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 361,479,059 393,511,594 500,131,344
72 เหล็กและเหล็กกล้า 471,169,493 132,156,946 526,527,736
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 766,505,549 683,254,060 337,651,153
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 195,025,241 189,639,281 142,051,917
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 6,908 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 824,341,072 660,037,976 485,467,536
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 5,819,315 123,874 0
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 12,446,279 6,320,780 5,498,514
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 26,173,259 201,089,891 150,905,723
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 955,495 1,021,715 2,092,346
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 46,467,732 52,658,175 12,942,191
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 50,309,761 39,073,059 14,100,992
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,002,667,812 2,432,592,095 1,608,006,437
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 8,567,620,622 7,271,890,715 5,510,914,253
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 1,040,396 312,343 105,070
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 971,932,363 565,123,884 93,942,061
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 1,147,044 746,171 5,591,258
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 356 7,960 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,214,950,516 675,286,530 483,864,179
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 837,003 518,760 203,443
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 2,762,438 1,918,808 12,945
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 82,630,944 55,326,510 23,055,783
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 8,923,985 6,001,422 1,159,050
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 35,659,376 31,703,714 26,788,341
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 10,681 2,346 15,262
รวม 28,696,498,644 22,212,371,451 19,842,902,990
หน่วย : บาท