มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เนเธอร์แลนด์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 16,942,962 11,904,894 1,716,718
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 3,497,639 3,469,861 5,330,132
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 10,680,060 14,869,181 8,564,256
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 97,227,636 52,525,151 130,111,457
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 68,004 1,768,356 1,756,015
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 3,927,145 2,050,680 447,292
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 227,038 75,813 8,570
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 769,835 198,531 145,923
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 10,518,323 11,416,697 13,471,529
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 585,880 763,497 683,882
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 166,188 46,808 760,055
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 2,432,501 11,449,051 14,971,536
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 827 0 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 11,698,489 4,199,863 4,424,375
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 26,827,847 7,437,366 19,944,421
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 8,691,281 18,230,074 19,414,176
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 30,383,157 74,531,802 74,017,646
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 94,848,944 86,801,686 162,146,411
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,126,635 12,193,466 5,671,150
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 112,410,210 94,025,874 113,862,834
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 10,958,898 2,527
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 23,883,269 3,975,710 42,570,224
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 1,154,679 4,013,044 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 8,104,337 28,836,134 12,862,308
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 12,672,687 18,857,124 12,475,875
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 166,371,288 64,854,957 145,054,963
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 292,418,719 181,852,079 293,881,843
31 ปุ๋ย 59,191,590 4,560,471 91,616,942
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 23,614,817 29,612,249 27,143,522
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 14,639,450 10,877,598 19,003,074
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 31,264,669 22,387,124 23,088,170
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 13,922,905 19,699,477 33,840,918
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 1,522,984 3,942,308 5,412,059
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 41,793,978 31,935,147 56,213,265
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 141,361,409 125,300,854 148,720,595
40 ยางและของทำด้วยยาง 29,220,472 10,870,814 19,706,362
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 18,434,549 52,302,318 59,251,798
42 เครื่องหนัง 305,258 948,392 691,763
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 0 48,289 29,614,151
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 270,996 61,849 2,444,492
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 0 13,403 0
47 เยื่อไม้ 9,559,335 16,297,218 5,668,827
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 5,154,427 8,455,794 8,362,704
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 632,785 442,892 414,237
52 ฝ้าย 29,176 16,805 26,695
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 9,799,420 3,650,755 8,481,436
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 3,871,745 6,502,730 3,300,663
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 32,262,810 6,728,827 19,772,856
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 136,216 377,432 63,744
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 3,455,387 5,466,450 2,406,895
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 5,389,014 6,346,623 5,208,089
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 837,443 453,183 740,541
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 265,526 314,481 148,579
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 250,860 424,352 183,154
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 705,224 1,567,805 1,368,668
64 รองเท้า 184,467 278,469 218,630
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 45,173 31,018 5,769
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 12,325 2,072 100
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 6,813,119 2,983,232 6,581,594
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 1,980,769 674,077 190,419
70 แก้วและเครื่องแก้ว 171,971 1,236,227 237,370
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,859,618 425,384 728,163
72 เหล็กและเหล็กกล้า 36,674,557 13,963,068 22,786,179
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 44,451,289 23,561,919 41,573,262
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 12,265,185 1,669,210 24,154,855
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 576,792 2,729,494 4,360,144
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 23,966,661 38,784,439 49,095,500
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 26,165 0 0
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 21,795,869 9,621,735 23,863,838
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 64,446 0 2,327
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 4,279,118 27,469,520 14,441,603
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 105,517,228 13,259,395 3,699,228
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 210,834,488 363,449,696 377,362,779
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 266,571,933 364,003,561 365,203,904
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 0 902,951
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 5,306,653 14,362,303 27,005,214
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 369,636 2,797,982 58,472
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 52,100,084 8,921 105,211,387
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 114,360,420 142,001,094 71,261,122
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 115,966 418,884 245,697
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 1,019,158 1,224,601 30,765
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 8,043,614 37,150 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 13,120,583 2,050,513 4,102,235
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,185,528 1,420,018 1,281,624
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 428,399 1,187,793 1,061,498
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 5,012 216 14,579
รวม 2,321,674,251 2,120,564,228 2,802,871,525
หน่วย : บาท