มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เปรู

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 0 5,508 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 57,023,500 61,172,407 151,939,494
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 19,044,021 33,040,398 16,854,027
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 55,052 0 0
10 ธัญพืช 431,788 2,204,949 9,066,879
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 847,345 518,318 1,028,585
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 1,023,472 625 654,209
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 2,494,940 2,436,256 1,930,400
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 11,710 1,048 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 124,457 0 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 39,177 7,627 1,099,392
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 394,056 0 516,963
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 41,261 73,717 282,574
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 4,329 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 1,573,691 0 18,119,573
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 7,410,347 49,147,263 94,011,966
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 4,779,453 6,074,289 5,100,925
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 3,281 3,147,036 6,844,244
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 863 0 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 7,277,923 0 3,685,422
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 9,181 5,665 0
42 เครื่องหนัง 0 0 19,957
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 35,207 12,200 14,351
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 46,331 88,405 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 0 1,177,470
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 517,089 414,341 5,033,902
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 16,734 95,923 55,062
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 58,910 0 737,028
64 รองเท้า 9,906 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 8,646 54,990 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 19,903
70 แก้วและเครื่องแก้ว 90,744 551,999 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 410,213 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 784,962 2,027,306 3,192,230
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 9,793 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 693,425
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 33,947,247 69,623,606 121,466,485
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 31,173 693,832 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 70,107 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 9,280 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 7,645
รวม 138,552,473 231,481,424 443,552,111
หน่วย : บาท