มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ปากีสถาน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 183,469,872 137,585,481 246,666,955
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 1,544,842 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 25,754 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 1,306,063 352,040 1,573,387
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 261,181 0
10 ธัญพืช 3,616,810 3,074,010 2,612,768
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 1,100,728 0 321,642
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 481,798 490,204 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,119,207 1,370 2,539
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,197,757 1,218,653 4,899,921
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 68,820 18,130 838
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 6,251,405 36,974,348 52,501,014
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 3,682,632 8,539,430 2,453,049
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 1,299 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 326 534,659 223,755
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 2,572,774 6,058,920 6,203,952
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 20,206 0 961,233
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 778 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 887
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 627,420 355,947 174,402
40 ยางและของทำด้วยยาง 81,050 9,673 35,357
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 264,246 1,461,207 5,908,777
42 เครื่องหนัง 3,281,009 2,430,762 5,337,672
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 48,132 97,942 631,443
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 3,768,542 8,437,157 11,183,957
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 21,396 16,599 152,293
50 ไหม 0 1,968 0
52 ฝ้าย 596,688 1,737,860 6,564,988
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 991,825 38,492 2,264,859
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 364 387,120 291,012
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 0 246,666
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 681,987 14,572 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 10,791 68,650 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 7,596 0 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 4,763
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 8,833,571 6,569,352 7,189,737
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 9,945,435 4,461,245 1,147,788
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 10,994,364 5,426,483 22,116,427
64 รองเท้า 66,994 188,039 210,738
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 73,160 41,790 110,640
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 187,136 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 17,884 0 10,000
70 แก้วและเครื่องแก้ว 19,638 56,372 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,094,720 157,840 144,304
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 362 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 331,777 547,153 252,063
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 164,482 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 442 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 369,339 642,965 333,593
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 18,191 0 456
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 119,215 98,435 1,071,299
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 919,870 27,940 9,372
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 672,684 30,806 30,369
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 8,551,837 3,491,902 2,192,021
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 48,983 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 353,952 4,399 43,000
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 746,433 1,004,556 1,527,055
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 2,570 92,306
รวม 259,750,904 234,539,904 387,699,297
หน่วย : บาท