มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โปแลนด์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 5,000 0 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 1,460 2,367,802 7,969,156
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 23,514,909 66,133,309 27,454,121
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 271,304 91,724 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 6,850 148,188 2,818
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 679,526 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 1,822,126 11,186 3,281,406
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 3,101,713 9,678,796 4,011,355
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 449,456 0 988,430
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 28,414 0 0
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 0 301,030
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 46,239 0 170,455
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 101,977 983,972
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 10,612,186 13,015,250 10,331,626
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 744,525 15,940,698 9,419,449
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 3,155,865 65,532 345,035
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 92,699 0 1,997,836
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 8,391,805 2,217,475 15,068,196
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 848,968 1,066,720
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 126,672 44,845 20,179
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 2,671,483 4,969,246 1,335,054
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 7,990,296 13,957,999 4,221,225
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 9,754,891 31,720,501 8,262,938
31 ปุ๋ย 0 3,008,800 7,693,150
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 5,511,607 5,344,162 8,255,511
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 25,367,049 29,883,672 35,639,739
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 5,903,761 2,958,483 1,304,222
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 24,269,124 36,838,922 14,712,436
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 4,121,447 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 38,030,520 10,742,473 30,123,323
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 10,975,976 14,071,465 12,593,747
40 ยางและของทำด้วยยาง 108,476,591 129,303,675 125,337,159
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 248,743 0
42 เครื่องหนัง 238,506 168,967 218,076
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 14,807,607 9,414,406 8,200,086
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 230,301 0 351,012
47 เยื่อไม้ 70,301 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 11,595,490 8,190,083 8,953,786
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 489,323 3,323,635 475,498
52 ฝ้าย 0 301,666 346,705
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 43,224 38,427
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 22,658 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 6,152,958 4,476,289 913,191
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 51,326 9,494 7,184
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 18,252 0 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 30,126 8,839,825 15,759,819
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 56,034 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 205,443 595,933 214,322
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 507,077 146,884 153,523
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 6,382,630 4,828,854 2,415,544
64 รองเท้า 104,408 75,475 101,107
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 36,352 64,823 64,425
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 1,911 60,676 1,873
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,154,743 1,184,826 3,336,971
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 35,895,719 14,333,659 22,514,086
70 แก้วและเครื่องแก้ว 2,416,808 4,099,996 6,332,220
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 180,279 40,430 226,586
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,399,638 343,004 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 10,745,863 13,295,370 15,226,762
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 263,743,369 162,590,195 127,898,609
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 3,755,208 3,862,731 6,466,910
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 2,126 1,284
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 2,155,175 633,278 4,053,784
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 546,031 2,544,771 526,066
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 153,090,610 87,195,539 109,947,951
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 132,326,247 96,947,184 167,202,212
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 59,947,512 75,572,550 99,166,732
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 1,107,589 0 26,142
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 30,984,792 13,414,453 16,138,388
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 69,696 25,759 11,429
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 217,489 0 9,503
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 29,236,030 31,308,724 20,583,703
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,793,347 524,235 449,487
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 593,592 244,093 207,892
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 8,291 0
รวม 1,065,604,269 947,305,004 971,431,583
หน่วย : บาท