มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ปวยร์โตรีโก

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 266,691,975 290,278,853 284,751,943
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 1,212,514 1,406,106 955,286
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 960,591 2,341
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 6,999 0
42 เครื่องหนัง 17,081 0 0
47 เยื่อไม้ 0 435,310 1,889,614
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 548,189 1,183,967 874,204
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 25,537 0 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 323,208 0 0
64 รองเท้า 0 5,150 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 23,205,607 33,692,993 30,937,996
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 504 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 2,296 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 526,248 125,299 102,613
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 5,651,617 6,317,422 5,030,165
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,196,425 1,206,235 294,035
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,399 0 0
รวม 299,400,800 335,621,725 324,838,197
หน่วย : บาท