มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โปรตุเกส

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 1,320 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 13,776 3,890 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 550 1,607 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 152,873
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 3,736 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 0 5,557
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 4,470,488 3,222,969 3,235,784
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 1,551,412 418,888 622,134
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 311,123 182,290 549,245
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 6,301,021 7,749,682 9,408,219
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 2,176,863 1,495,016 379,732
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 8,969,686 0 9,486,617
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 46,226 50,509 30,684
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 13,794 0 2,483,203
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 31,312 0 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 5,284,121 5,903,859 15,171,394
31 ปุ๋ย 0 717,537 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,082,178 141,380 900,284
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,192,803 454,371 30,124
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 7,967 10,517 718
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 1,411,990 1,145,708 693,605
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 333,589 90,068 390,380
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 3,163,203 2,817,302 8,353,520
40 ยางและของทำด้วยยาง 2,486,205 3,183,838 3,339,030
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 476,207 146,339 0
42 เครื่องหนัง 618,753 85,214 41,964
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,055,002 923,499 1,105
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 2,450,227 398,982 33,265
47 เยื่อไม้ 0 0 968,264
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 22,373,512 60,639 15,701,158
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 726,494 13,231 120,332
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 141,605 864,120 0
52 ฝ้าย 249,990 0 113,415
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 1,167,297 4,419 1,073,763
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 2,433,642 0 685,886
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 42,340 860,517
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 996 7,104 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 34,573 266
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 670,815 1,043,174 740,686
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 239,944 35,465 20,016
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 19,134,047 11,195,445 2,884,289
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,716,675 1,632,389 804,301
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 513,801 91,219 127,078
64 รองเท้า 3,907,199 1,208,749 3,091,902
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 260,931 27,197 27,908
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 5,247,291 252,451 3,119,506
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 369,412 283,402 115,319
70 แก้วและเครื่องแก้ว 490,149 55,880 479,155
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 850,165 442,699 9,385
72 เหล็กและเหล็กกล้า 842,009 0 46,097
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,276,043 1,844,589 2,780,171
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 517,859 115,248
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 3,832,578 2,242,559 1,011,654
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,487,789 534,106 1,737,454
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 951,253 3,015,702 2,797,722
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 35,246,719 12,488,089 30,363,447
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 19,965,646 16,672,309 16,794,648
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 10,073,764 45,215,569 71,728,631
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 10,053,842 16,752,460 26,621,469
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 146,174 29,642 333,172
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 78,887 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,614,644 3,763,566 806,244
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,041 41,791 863
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 39,595 237,330 499,038
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 175,934 0 0
รวม 192,728,379 149,798,588 241,888,441
หน่วย : บาท