มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โรมาเนีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
10 ธัญพืช 470,649,869 12,045 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 2,838 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 137,711
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 0 2,684,496
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 677,385 0 88,698
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 62,320 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 115,959 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 279,939 0 734,419
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 3,162 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 1,526,359 414,954 1,362,658
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 8,523,224 2,065,766 4,163,928
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,485 5,057 11,058
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 500,816 754,830 252,460
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 0 25,726
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 92,739 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,696,011 937,339 1,688,247
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 3,606,179 3,578,243 1,989,888
40 ยางและของทำด้วยยาง 12,100,777 6,945,258 15,040,832
42 เครื่องหนัง 5,197,716 1,138,482 381,077
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 8,641,777 6,300,143 3,403,836
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 3,017 25,435 1,541,052
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,338 96,236 2,517
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 26,412 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 20,111 2,032,304 18,839
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 0 3,622
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 65,611 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 346,217 181,905 230,448
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 149 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,622,624 494,994 1,017,146
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 4,583,774 2,169,110 3,041,341
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 354,712 578,653 119,868
64 รองเท้า 237,340 1,161,471 66,911
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 940 13,342 156,292
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 54,722 86,469 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 63,845 619 12,864
70 แก้วและเครื่องแก้ว 546,010 34,847 10,191
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 8,454 0 4,742
72 เหล็กและเหล็กกล้า 3,041,424 11,532,449 11,020,441
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 11,390,120 9,898,525 29,159,733
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,647 0 3,618
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,664,585 297,771 113,749
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,329 10,727 73,070
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,953,746 1,657,298 2,461,617
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 27,169,198 35,937,746 49,576,578
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 43,944,155 63,744,225 74,529,776
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 29,990,652 43,644,672 58,410,115
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 277,849 191,660 479,377
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 13,254,684 42,377,468 62,410,300
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 272 0 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 25,588 0 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 612,143 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 3,784,746 1,453,511 1,402,695
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 87,369 0 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 340,271 82,650 578,895
รวม 659,928,939 240,082,874 328,410,831
หน่วย : บาท