มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สหพันธรัฐรัสเซีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 418,500 42,530 0
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 0 1,142,232 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 12,639,174 39,947,949 149,891,102
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 0 510,437
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 704,888 0
10 ธัญพืช 5,000,512 4,508,618 2,982,404
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 4,293,992 0 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 19 412,990
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 77 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 23,264 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 26 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 872,531 7,038 334,922
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 21,824 0 67,603
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 14,489,815 0 20,336,423
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 66,929,004 64,195,671 52,235,125
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,264,924,128 1,355,390,667 2,531,403,149
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 2,280,363 4,570,179 3,271,602
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 4,680,421 3,839,574 6,240,003
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 16,139 901 28,692
31 ปุ๋ย 216,706,451 421,689,356 1,281,328,037
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 33,705 36,353 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 6,063 1,806 18,457
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 131,213 258,187 1,984,385
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 4,394 12,662 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 189,130 975,284 150,204
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 9,967,184 5,035,938 13,363,738
40 ยางและของทำด้วยยาง 49,978,112 95,510,904 121,853,340
42 เครื่องหนัง 5,563 11,821 22,579
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 22,578,339 21,124,054 20,605,013
47 เยื่อไม้ 14,112,467 30,229,342 6,907,713
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 25,681,712 24,825,391 45,067,499
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 51,020 47,192 43,406
52 ฝ้าย 9,540 8,306 0
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 11,414 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 59,830 0 361
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 41,407 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 7,325 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 53,691 11,239 823
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 103,106 30,180 10,467
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 299,135 119,410 77,846
64 รองเท้า 2,090 3,524 7,202
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 3,331 4,000
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 597 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,419,115 1,668,314 380,720
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 3,840 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 240,279 7,530 34,626
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 16,184,501 71,288,487 581,461
72 เหล็กและเหล็กกล้า 29,641,918 860,443,845 316,021,572
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 4,079,159 38,725,766 2,020,933
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 19,060 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 180,984,608 261,811,533 177,294,130
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 91,982,715 32,201,852
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 0 344,580
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,406,154 266,671 985
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,093 12,231 3,510
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 16,345,001 2,902,802 5,365,157
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 15,614,264 2,934,738 11,503,058
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,293,434 25,048 150,739
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 613,258 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 31,623,208 11,053,959 10,026,145
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 10,259 0 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 77,129 0 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 610,188 0 3,757
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 1,140,535 254,320 122,941
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 15,753 16,891 11,432
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 336,308 370,118 100,436
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 118,046 0
รวม 3,020,236,972 3,418,212,910 4,815,327,556
หน่วย : บาท