มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 6,222 687,574
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 5,337 1,479
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 1,979 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 1,439 0 1,607
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 651,466 10,695,035 1,374,284
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 5,788,417 1,354,384 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 6,971,763,536 1,563,868,595 7,831,236,333
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 459,754 222,657 223,813
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 548,985,527 395,234,688 445,311,169
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 2,259 0
31 ปุ๋ย 1,031,203,402 1,071,897,556 745,856,536
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,720,335 43,514,287 17,198,390
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 3,261,863
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,270,863 3,647,075 2,017,518
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 324,877,895 310,825,705 379,145,220
40 ยางและของทำด้วยยาง 3,746,393 10,658,464 25,505,875
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 9,142 0 1,273,975
42 เครื่องหนัง 42,898 10,026 15,957
47 เยื่อไม้ 0 2,126,166 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 85,109 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 20,285 10,327 20,573
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 1,731 878,442
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 21,775,049 40,435,399 29,852,415
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 11,174 153
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 1,484 0 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 0 22,500
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 14,706 36,083 17,481
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 51,871 21,777 64,499
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 125,247 53,211 45,000
64 รองเท้า 51,501 0 11,233
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 25,529 0 9,815
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 5,976 8,182 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 29,514 54,000
70 แก้วและเครื่องแก้ว 29,355 945 6,897
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 22,440 11,926
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,011,832 568,505 83,693,617
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 85,650 3,444 290,020
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 382,566,359 248,953,345 484,184,714
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 19,253 0 2,480,629
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 3,945 3,000 14,532
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 189,240 98,939 2,762,562
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,649,832 59,223 92,325
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,470 326,767 29,855
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 4,846 500 4,642
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 49,046 310,000
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 4,703 0 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 1,000 0
รวม 9,300,162,179 3,704,848,117 10,057,969,423
หน่วย : บาท