มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สวีเดน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 0 0 595,624
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 160,640 96,581 397,071
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 2,442,010 3,474 13,402
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 50,061 41,843 56,933
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 240,466 1,579 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 1,286,963 898,824 792,818
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 13,864 1,934 118,701
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 3,643 20,658 1,124
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 31,332 5,722 3,431
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 154,569 31,932 409,109
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 44,336 32,271 19,799
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 5,765,538 2,186,489 5,697,129
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,211,249 3,046,965 5,527,070
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 2,128,498 1,273,842 2,090,948
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 325 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 85 65,438 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 577,580 0 886,062
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 7,118,889 9,460,833 7,004,688
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 47,902,591 13,414,609 14,852,984
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 15,831,707 7,382,665 13,488,372
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 136,812,801 114,669,251 99,769,102
31 ปุ๋ย 5,331,453 1,808,155 5,418,759
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 8,851,623 9,677,732 6,600,358
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,366,242 8,137,461 16,775,674
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 7,303,935 8,264,303 10,683,052
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 296,755 1,413,825 686,921
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 27,677,192 51,794,374 17,468,794
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 22,948,318 25,722,742 24,265,500
40 ยางและของทำด้วยยาง 8,683,136 6,851,965 16,405,180
42 เครื่องหนัง 280,737 142,297 121,874
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 6,293,523 6,350,743 4,108,318
47 เยื่อไม้ 68,657,654 36,993,878 69,719,058
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 88,747,821 76,096,747 56,292,842
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 212,018 536,362 546,465
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 18,124 724,531 0
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 0 7,371
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 22,961 149,781 12,722
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 48,665 16,326 46,320
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 0 2,441
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,431,115 67,595 18,811
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 340,493 361,933 206,945
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 228,980 490,898 218,063
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 276,477 74,288 109,929
64 รองเท้า 146,140 191,568 45,238
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 237,979 553,085 104,592
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 39 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 4,158,272 1,938,701 2,837,698
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 283,003 229,240 1,330,435
70 แก้วและเครื่องแก้ว 2,476,063 108,970 2,813,696
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 598,501 1,527,958 143,033
72 เหล็กและเหล็กกล้า 118,435,815 100,881,297 89,397,550
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 77,843,561 36,962,265 60,768,661
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 547,261 248,123 62,488
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 141,874 535,776
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 964,840 1,713,355 3,189,370
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 0 25,239
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 642,534 120,713 129,467
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 13,164,184 19,122,004 18,964,792
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 761,474 1,725,807 4,570,094
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,278,758,399 296,700,668 1,031,039,701
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 104,247,560 85,666,348 101,288,435
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 21,272 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 42,750,895 31,694,920 206,876,285
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 132,578,678 87,121,458 62,875,288
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 91,064,493 58,103,431 50,774,989
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 247,997 50,503 65,655
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 586,213 88,005 328,734
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 0 785,715
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 3,842,992 3,812,253 11,781,376
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 316,479 806,095 330,588
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 153,691 114,990 1,195,750
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 4,326 0 5,000
รวม 2,345,605,394 1,117,956,113 2,033,705,409
หน่วย : บาท