มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สโลวาเกีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 511,904 201,384 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 1,506,564 1,508,324
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 252,071 55,134 28,868
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 1,620 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 337,903 0 339,657
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 2,172,433 627,845 6,076,131
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 146,418 0 37,116
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 569,292 150,521 1,892,587
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 796,904 34,817 3,863,658
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 8,552 0 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 496,742 750,962 1,028,663
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 505,964 349,115 234,708
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 621 0 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 220,621 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 340,793 3,741,621 3,499,309
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 3,294,228 8,466,533 3,616,286
40 ยางและของทำด้วยยาง 800,876 2,495,690 2,318,049
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 10,889 0 0
42 เครื่องหนัง 8,525 9,721 7,442
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 10,371 0 553,382
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 82,782 66,502 12,915
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,923 4,144 11,487
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 9,694 9,806 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 389,168 103,317 15,344
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 77,730 2,311
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 130,949 516,525 17,300
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 62,335 0 176,121
64 รองเท้า 1,086,557 343,215 2,425,107
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 6,528
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 1,642,118 203,525 8,044
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 36,636 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 2,347,884 954,892 31,876
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 547
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,278,838 0 206,954
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 4,975,953 12,425,560 5,071,605
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 3,357,704 504 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 17,193,653 1,566,735 25,005,330
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 84,170 565,388 7,720
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 62,908 24,650 241,857
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 62,813,742 30,835,452 29,584,967
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 18,848,616 30,167,898 30,150,261
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 67,098,918 189,439,543 78,873,972
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,306,614 17,950,743 28,176,093
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 7,304 9,856 33,558
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 1,176 4,923 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 1,666,440 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 5,793,253 4,978,156 2,448,261
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 100,205 9,923 1,086,630
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 6,880 8,869 13,931
รวม 201,168,451 310,362,459 228,612,899
หน่วย : บาท