มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไต้หวัน, สาธารณรัฐจีน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 14,000 15,028 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 536,642,569 537,004,580 756,074,547
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 31,674 0 0
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 2,611,390 6,401,586 23,220,364
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 1,284,339 593,916 111,865
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 200,442 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 3,575,365 1,009,635 433,218
10 ธัญพืช 59,469 0 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 118,089 155,344
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 4,137,431 1,922,373 869,106
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 4,533,305 1,352,472 3,900,688
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 18,338 32,896 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 6,876,499 5,576,298 3,849,650
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,823,199 9,968 268,681
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 5,984,744 17,831,305 16,625,937
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 117 0 4,313
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 3,032,339 3,715,308 2,188,129
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,815,834 1,854,353 5,595,498
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 36,386,013 20,714,359 31,050,425
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,513,985 107,113 841,721
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 17,181,210 36,893,749 23,384,276
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 0 2,781
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 12,461,321 12,031,968 8,730,997
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 864,305 7,820,981 788,267
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 25,430,594 26,617,806 14,769,164
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 90,675,486 77,746,770 160,372,617
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 300,807,834 406,558,983 599,242,249
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 16,419,499 55,935,317 33,614,702
31 ปุ๋ย 343,097 365,229 295,354
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 92,851,735 172,003,439 214,619,367
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 14,618,065 36,446,784 34,122,962
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 55,500,200 76,534,324 69,342,956
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 11,652,883 17,649,138 19,595,853
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 65,882 125,067
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 27,523,424 37,154,279 39,563,508
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 184,364,890 226,984,612 252,332,786
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 926,527,492 866,676,356 1,154,712,239
40 ยางและของทำด้วยยาง 280,911,344 299,415,057 386,541,221
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 1,766,104 2,068,790 6,843,948
42 เครื่องหนัง 2,174,050 1,462,308 1,464,690
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 3,184 26,651 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,221,616 1,633,624 1,698,030
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 61,276 29,026 0
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 78,095 5,389 14,244
47 เยื่อไม้ 5,533,195 4,087,870 386,848
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 134,234,638 121,182,742 159,956,397
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 20,077,722 11,348,843 13,485,241
50 ไหม 0 99,215 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 819 286,479 163,662
52 ฝ้าย 2,750,335 4,256,242 5,707,410
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 0 2,355
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 83,291,581 98,294,083 170,464,880
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 62,552,251 39,007,518 79,592,755
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 30,234,462 27,810,963 45,984,507
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 23,079 6,147 428,052
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 19,209,638 25,279,915 24,350,023
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 28,855,307 51,030,466 40,304,487
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 145,797,599 99,464,848 251,817,347
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 6,841,752 2,507,216 14,168,143
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 4,679,479 2,196,205 2,564,656
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 16,517,255 10,370,652 13,493,018
64 รองเท้า 9,436,764 9,187,978 7,846,221
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 4,783,729 4,181,694 4,239,524
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 3,886 268,089 490,341
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 13,049 62,919 54,793
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 11,836,528 8,864,037 9,667,665
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 8,125,870 4,957,445 7,043,905
70 แก้วและเครื่องแก้ว 38,284,054 48,853,704 50,701,950
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 190,159,316 88,758,096 99,485,893
72 เหล็กและเหล็กกล้า 661,663,933 933,772,888 1,170,277,566
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 487,460,380 626,334,159 590,780,987
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 318,126,808 354,144,129 688,838,553
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 2,846,417 1,704,308 8,616,349
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 141,164,285 174,712,298 205,336,355
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 4,561,765 10,766,859 5,478,435
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 19,553,999 14,805,499 21,324,859
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 2,693,636 102,715 482,584
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 10,980,810 1,937,633 2,755,577
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 86,230,857 119,466,290 109,510,782
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 42,807,202 43,289,369 43,463,011
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,373,355,801 1,309,176,500 1,448,142,604
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 10,362,268,925 11,665,333,198 16,468,806,059
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 997,884 3,232,259 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 139,355,842 133,678,375 208,830,847
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 16,420 443,245 445,314
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 14,592 217,251
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 253,595,541 274,509,357 275,361,365
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 10,363,326 1,844,158 2,344,634
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 1,377,815 1,591,757 942,920
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 2,175,397 612,364 599,853
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 21,196,760 10,377,349 23,919,868
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 31,177,539 29,242,379 30,879,931
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 34,415,825 25,464,475 35,305,794
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 39,949 359,878 10,077
รวม 17,506,447,738 19,359,865,582 26,212,438,412
หน่วย : บาท