มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ยูเครน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 12,000 0 0
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 3,439,578 0 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 96,263 0 24,969
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 163,792 97,739 0
10 ธัญพืช 36,403,277 519,863,381 268,477
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 6,349,253 11,671,648 13,443,197
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 57,501,967 10,269,695 2,774,866
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,031 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 3,116 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 276,900 0 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 4,594,512 0 204,257,981
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 10,991,509 6,056,225 10,437,652
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 6,720,259 2,240,126
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 69,849 3,444 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 1,210,062 0 5,192
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,641 0 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 3,947,762 6,810,293 6,678,424
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 3,791
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 243,599 1,066,603 129,758
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,588,683 0 0
42 เครื่องหนัง 5,827 21,587 3,257
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 2,185,232 10,670,554 4,081,297
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 7,882 414,502 54,611
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 12,230 27,906 12,147
52 ฝ้าย 6,721 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 813 1,094
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 4,148,023 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 13,467 0 3,000
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 11,043 15,301 2,518
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 70,108 20,955 1,164
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 2,026 0 30,461
64 รองเท้า 9,884 7,016 0
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 1,129 0 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 257,894 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 0 10,244
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 5,000
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 3,208 10,949
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 423
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 2,077,138 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 2,363,678 19,845,128 31,571
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 911 1,232,546 625
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 805,299 994,491 3,935
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 1,752,872
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,926,072 620,012 273,381
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 17,557,001 9,740,958 14,694,313
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,152 360,260 117,642
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,562,778 390,539 223,042
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 0 3,074
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 11,915 62,957 211,629
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 25,553 29,245 676,913
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,820 0 0
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 5,052 0
รวม 154,478,406 613,508,488 262,469,595
หน่วย : บาท