มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ยูกันดา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 0 6,595 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 134,474 0 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 25,509,800 10,479,879 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 7,480 8,859
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 16,032 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,718 427 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 579,749 2,478,267
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,289 2,270 656
52 ฝ้าย 0 19,136,908 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 6,781 2,966 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 37,846 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 12,626
รวม 25,655,062 30,270,152 2,500,408
หน่วย : บาท