มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สหรัฐอเมริกา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 112,593 22,187,962 80,300,614
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 9,951,087 15,284,855 15,932,228
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 272,197,503 453,007,289 337,139,486
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 155,237,934 171,777,602 164,319,409
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 4,144,778 93,910,736 3,059,705
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 348,794 50,927 170,265
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 34,595,646 16,194,902 21,991,469
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 146,327,057 202,064,972 195,166,441
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 12,647,869 5,963,486 11,898,307
10 ธัญพืช 10,831,612 1,090,714,951 556,592,894
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 15,584,045 7,565,122 12,167,277
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 805,361,012 1,077,550,806 1,402,712,323
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 31,022,898 33,562,811 40,558,789
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 919,400 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 48,371,747 46,219,590 19,578,509
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 9,951,047 2,638,937 9,303,284
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 61,277,334 84,297,642 98,084,788
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 71,265,697 63,084,826 62,433,332
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 24,893,329 31,300,444 23,135,975
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 104,852,708 84,808,157 110,974,082
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 606,622,068 634,270,094 520,280,603
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 21,598,702 42,866,259 26,259,386
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 1,130,075,274 879,032,702 1,451,457,994
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 115,698 65,644 830
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 80,503,989 57,964,396 48,337,682
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 8,129,304 703,719 1,192,269
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 4,571,877,889 6,608,927,961 11,431,687,370
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 161,755,047 708,022,631 229,509,001
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 717,939,451 524,617,190 494,407,578
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 833,699,227 819,587,843 1,146,365,922
31 ปุ๋ย 3,407,689 6,758,304 8,510,247
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 362,557,590 252,623,606 345,699,374
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 542,039,135 444,575,180 381,014,974
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 280,468,295 297,557,180 268,368,049
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 138,331,293 110,855,458 115,769,462
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 79,998,225 20,462,147 22,537,248
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 12,972,608 4,857,675 12,022,501
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,158,547,375 1,014,995,160 1,209,255,435
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,052,553,892 2,046,177,040 1,895,738,972
40 ยางและของทำด้วยยาง 330,032,455 442,769,407 525,866,410
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 181,023,315 407,601,318 287,598,858
42 เครื่องหนัง 12,438,785 9,642,768 8,618,833
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 54,068,244 748,987 1,945,782
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 93,419,152 67,630,159 67,643,143
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 76,416 744,568 13,379
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 2,597 5,037 0
47 เยื่อไม้ 522,060,066 358,070,100 291,324,982
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 288,509,891 294,318,481 253,425,809
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 59,501,200 46,755,242 38,099,673
50 ไหม 0 109,462 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 1,062,357 1,133,938 2,157,792
52 ฝ้าย 492,299,112 485,193,257 622,897,577
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 63,230 10,164 651
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 31,816,283 62,352,149 62,375,690
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 38,930,072 81,740,599 74,606,724
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 31,157,744 47,101,544 56,322,665
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 1,581,315 1,927,620 2,634,507
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 3,774,838 1,626,813 4,196,928
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 23,001,178 48,888,127 44,089,415
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,445,585 333,567 396,228
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 6,651,615 6,190,937 7,743,865
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 22,871,749 13,366,184 7,156,405
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 16,628,509 13,866,215 23,958,931
64 รองเท้า 11,723,551 13,220,649 9,807,186
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 2,482,913 4,078,163 6,134,519
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 18,920 39,470 1,369
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 265,809 42,844 70,487
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 40,524,574 208,508,114 62,434,299
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 34,955,772 43,544,389 26,879,983
70 แก้วและเครื่องแก้ว 110,851,565 107,272,334 130,746,063
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 188,557,055 108,853,515 205,368,155
72 เหล็กและเหล็กกล้า 187,140,703 119,025,155 398,955,442
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 747,575,561 626,381,133 754,864,356
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 172,295,844 214,433,695 240,948,683
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 14,515,639 13,031,783 29,732,717
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 180,813,736 201,712,964 307,339,105
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 2,625,081 2,225,009 2,070,932
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 6,357,573 1,007,527 1,705,184
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 258,397 101,840 8,039,260
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 12,924,394 5,814,869 14,050,305
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 130,317,872 133,205,046 190,983,479
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 43,844,644 47,465,813 69,961,346
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,150,786,031 3,540,697,848 6,367,316,556
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 5,210,790,167 5,122,933,927 6,093,214,455
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 369,021 55,672,256 583,988
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 855,296,784 2,054,433,995 1,979,168,237
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 297,459,112 386,227,860 526,727,460
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 15,073,628 44,803,221 34,866,715
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,602,048,777 1,468,758,284 2,229,631,184
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 6,460,741 3,319,162 3,200,635
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 13,359,974 22,857,162 13,950,448
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 867,526,577 321,703,370 117,061,680
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 50,472,796 142,953,079 103,773,983
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 35,662,652 26,954,265 58,896,358
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 16,875,015 13,534,583 20,476,460
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 5,965,979 1,899,360 1,362,134
รวม 30,811,780,006 35,426,864,933 45,167,331,484
หน่วย : บาท