มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เวียดนาม

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 5,000 0 0
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 597 0 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 387,546,002 273,206,424 425,935,045
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 874,014 6,654,237 3,048,709
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 6,996,674 0 7,230,562
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 333,907 24,742 86,966
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 51,275,043 52,848,450 40,749,669
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 413,584,200 312,273,611 354,361,139
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 642,671,664 381,575,502 269,810,540
10 ธัญพืช 739,899 16,634,657 3,354,792
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 42,792,705 83,173,682 63,602,371
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 7,474,919 9,636,210 17,426,498
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 1,480 0
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 0 558,035
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 2,855,936 11,708 109,383
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 89,435,273 118,778,624 118,693,842
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 39,072,273 2,048,141 41,422,835
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 553,203 1,074,327 703,012
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 26,583,416 19,323,626 30,429,934
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 8,970,479 9,618,037 18,280,970
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 223,970,711 220,208,617 293,381,112
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 40,841,915 25,731,420 88,082,838
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 31,023,510 36,625,211 63,710,508
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 25,161,460 25,326,676 8,427,592
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 5,939,663 2,070,971 9,259,566
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 17,929,783 0 6,498,134
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 485,949,629 3,338,111 2,246,436,899
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 94,225,771 47,700,321 35,246,713
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 4,076,021 4,725,400 9,115,090
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 23,906 774,068 673,109
31 ปุ๋ย 3,128,693 12,728,489 169,694,959
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 17,515,052 16,307,592 32,559,282
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 25,708,924 22,492,542 46,494,192
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 48,369,157 23,271,982 23,797,158
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 1,078,754 2,140,585 5,145,854
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 772,045 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 217,539 18,246 7,117,260
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 455,238,866 373,066,261 290,457,267
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 353,436,893 416,928,002 417,523,614
40 ยางและของทำด้วยยาง 72,388,453 72,625,052 101,617,881
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 36,325,520 20,584,370 40,829,054
42 เครื่องหนัง 42,425,328 34,719,823 23,958,724
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 95,940,339 98,525,306 160,256,202
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 1,516,065 746,192 884,786
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 129,580,245 187,293,024 241,798,941
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,909,726 3,054,224 1,489,927
50 ไหม 4,355,239 4,538,017 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 390 0 0
52 ฝ้าย 56,069,985 51,461,209 79,226,081
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 0 252,029
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 157,845,997 201,859,835 202,510,238
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 17,158,360 13,865,233 19,338,408
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 7,349,203 4,461,227 16,806,864
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 3,613,407 1,986,724 5,981,406
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 11,364,439 14,364,622 23,688,228
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 45,483,536 60,639,237 151,966,013
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 142,949,159 87,122,005 218,821,714
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 179,019,461 84,497,745 127,544,313
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 101,391,923 71,441,420 83,781,055
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 81,843,285 103,525,955 94,953,106
64 รองเท้า 327,369,858 161,395,964 230,050,385
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,476,752 3,116,990 3,245,265
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 39,903 4,871 277,868
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 30,985 5,505 14,585
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 6,362,631 7,523,776 8,279,162
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 66,722,409 60,335,876 78,801,454
70 แก้วและเครื่องแก้ว 17,979,450 9,556,051 13,256,747
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 12,496,048 10,288,034 3,728,992
72 เหล็กและเหล็กกล้า 355,135,150 646,886,034 1,174,932,185
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 250,928,238 287,465,797 325,462,257
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 101,515,318 108,240,254 84,903,489
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 110,265,455 112,796,671 109,795,378
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 0 274,498
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 975,808 2,684,152 4,145,178
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 196 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 2,343,050 1,691,890 4,360,537
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 32,189,464 21,115,997 54,715,738
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 55,940,786 73,875,691 72,521,741
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 743,417,841 559,394,614 872,579,533
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 4,084,862,447 2,649,652,673 2,958,650,564
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 495,551,428 410,351,718 532,767,080
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 166,060 69,140 136,272
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 573,441 732,705 533,886
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 338,906,090 226,969,509 332,783,510
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 15,014,551 11,084,045 19,101,857
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 1,462,126 36,378 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 120,106,679 60,147,059 171,482,278
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 9,040,255 1,956,341 10,027,091
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 64,280,888 67,258,976 78,479,263
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 908 482 3,000
รวม 11,959,285,530 9,133,058,606 13,890,440,212
หน่วย : บาท