Data Service RSS Feed http://dataservices2.mof.go.th/menu29 มิถุนายน 2563 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ
มิ.ย. 2563 705,032,822.000
พ.ค. 2563 651,327,529.000
เม.ย. 2563 758,411,570.000
มี.ค. 2563 798,944,526.000
ก.พ. 2563 653,154,460.000
ม.ค. 2563 857,470,933.000

ยานยนต์และส่วนประกอบ
มิ.ย. 2563 648,178,160.000
พ.ค. 2563 742,908,435.000
เม.ย. 2563 925,004,211.000
มี.ค. 2563 1,255,206,632.000
ก.พ. 2563 958,928,454.000
ม.ค. 2563 1,281,860,766.000

ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม
มิ.ย. 2563 471,490,218.000
พ.ค. 2563 421,069,675.000
เม.ย. 2563 442,053,303.000
มี.ค. 2563 412,659,273.000
ก.พ. 2563 373,609,636.000
ม.ค. 2563 471,141,393.000

เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ
มิ.ย. 2563 452,686,187.000
พ.ค. 2563 448,632,219.000
เม.ย. 2563 572,720,158.000
มี.ค. 2563 578,510,122.000
ก.พ. 2563 523,277,959.000
ม.ค. 2563 642,878,292.000

พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก
มิ.ย. 2563 327,714,010.000
พ.ค. 2563 313,332,749.000
เม.ย. 2563 346,142,370.000
มี.ค. 2563 347,770,072.000
ก.พ. 2563 272,748,230.000
ม.ค. 2563 349,797,925.000

ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
มิ.ย. 2563 288,215,116.000
พ.ค. 2563 265,926,750.000
เม.ย. 2563 298,253,089.000
มี.ค. 2563 297,414,044.000
ก.พ. 2563 248,799,508.000
ม.ค. 2563 305,736,695.000

เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย
มิ.ย. 2563 207,402,622.000
พ.ค. 2563 200,555,099.000
เม.ย. 2563 209,119,206.000
มี.ค. 2563 263,965,545.000
ก.พ. 2563 260,410,865.000
ม.ค. 2563 268,476,134.000

อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร)
มิ.ย. 2563 201,928,895.000
พ.ค. 2563 181,750,170.000
เม.ย. 2563 257,441,973.000
มี.ค. 2563 132,316,181.000
ก.พ. 2563 133,707,252.000
ม.ค. 2563 194,129,860.000

พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้
มิ.ย. 2563 158,542,572.000
พ.ค. 2563 110,083,995.000
เม.ย. 2563 108,316,124.000
มี.ค. 2563 102,829,665.000
ก.พ. 2563 134,276,379.000
ม.ค. 2563 165,066,001.000

เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
มิ.ย. 2563 149,470,860.000
พ.ค. 2563 83,686,025.000
เม.ย. 2563 61,988,946.000
มี.ค. 2563 161,231,688.000
ก.พ. 2563 177,868,463.000
ม.ค. 2563 204,163,731.000

อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
มิ.ย. 2563 131,651,204.000
พ.ค. 2563 110,607,697.000
เม.ย. 2563 28,852,016.000
มี.ค. 2563 31,292,100.000
ก.พ. 2563 36,770,141.000
ม.ค. 2563 51,156,403.000

เครื่องหนัง
มิ.ย. 2563 127,767,549.000
พ.ค. 2563 64,507,177.000
เม.ย. 2563 33,368,257.000
มี.ค. 2563 116,573,578.000
ก.พ. 2563 162,577,969.000
ม.ค. 2563 180,635,730.000

เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
มิ.ย. 2563 106,070,758.000
พ.ค. 2563 86,498,096.000
เม.ย. 2563 129,179,043.000
มี.ค. 2563 97,305,431.000
ก.พ. 2563 119,310,254.000
ม.ค. 2563 133,239,492.000

ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ
มิ.ย. 2563 100,868,259.000
พ.ค. 2563 102,634,445.000
เม.ย. 2563 94,428,727.000
มี.ค. 2563 93,763,366.000
ก.พ. 2563 69,131,143.000
ม.ค. 2563 85,714,025.000

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ
มิ.ย. 2563 96,645,574.000
พ.ค. 2563 84,593,065.000
เม.ย. 2563 114,239,507.000
มี.ค. 2563 134,993,414.000
ก.พ. 2563 110,457,753.000
ม.ค. 2563 121,327,273.000
รวม
มิ.ย. 2563 4,173,664,806.000
พ.ค. 2563 3,868,113,126.000
เม.ย. 2563 4,379,518,500.000
มี.ค. 2563 4,824,775,637.000
ก.พ. 2563 4,235,028,466.000
ม.ค. 2563 5,312,794,653.000
]]>
Fri, 14 Aug 2020 15:40:46 GMT http://dataservices2.mof.go.th/menu29 http://dataservices2.mof.go.th/menu29