Data Service RSS Feed http://dataservices2.mof.go.th/menu27 มิถุนายน 2563 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ
มิ.ย. 2563 105,357,754,934.000
พ.ค. 2563 103,835,926,612.000
เม.ย. 2563 117,896,372,537.000
มี.ค. 2563 114,359,274,058.000
ก.พ. 2563 89,101,876,832.000
ม.ค. 2563 117,667,779,148.000

เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ
มิ.ย. 2563 62,907,984,735.000
พ.ค. 2563 57,398,857,726.000
เม.ย. 2563 66,915,758,216.000
มี.ค. 2563 69,855,957,437.000
ก.พ. 2563 54,636,817,644.000
ม.ค. 2563 87,646,223,573.000

เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์
มิ.ย. 2563 57,710,740,861.000
พ.ค. 2563 37,905,035,574.000
เม.ย. 2563 75,504,107,455.000
มี.ค. 2563 112,245,437,530.000
ก.พ. 2563 83,377,145,734.000
ม.ค. 2563 112,075,406,847.000

พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก
มิ.ย. 2563 21,100,352,214.000
พ.ค. 2563 21,553,007,658.000
เม.ย. 2563 25,758,278,913.000
มี.ค. 2563 25,409,369,632.000
ก.พ. 2563 18,508,841,667.000
ม.ค. 2563 25,539,935,346.000

เหล็กและเหล็กกล้า
มิ.ย. 2563 18,302,773,719.000
พ.ค. 2563 21,242,574,883.000
เม.ย. 2563 29,571,616,562.000
มี.ค. 2563 31,344,986,800.000
ก.พ. 2563 22,870,951,533.000
ม.ค. 2563 25,568,092,338.000

อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
มิ.ย. 2563 14,899,356,707.000
พ.ค. 2563 6,309,393,902.000
เม.ย. 2563 5,170,667,084.000
มี.ค. 2563 42,524,759,039.000
ก.พ. 2563 23,958,014,800.000
ม.ค. 2563 18,259,817,667.000

ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
มิ.ย. 2563 14,763,953,469.000
พ.ค. 2563 14,214,247,455.000
เม.ย. 2563 17,624,268,843.000
มี.ค. 2563 15,839,794,233.000
ก.พ. 2563 12,020,962,525.000
ม.ค. 2563 17,630,239,966.000

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ
มิ.ย. 2563 12,861,778,658.000
พ.ค. 2563 11,494,238,131.000
เม.ย. 2563 13,246,983,148.000
มี.ค. 2563 15,101,981,193.000
ก.พ. 2563 13,377,479,897.000
ม.ค. 2563 15,243,819,034.000

ยานยนต์และส่วนประกอบ
มิ.ย. 2563 12,598,509,010.000
พ.ค. 2563 15,527,804,108.000
เม.ย. 2563 20,627,285,672.000
มี.ค. 2563 46,043,890,934.000
ก.พ. 2563 45,115,937,064.000
ม.ค. 2563 27,187,101,472.000

เคมีภัณฑ์อินทรีย์
มิ.ย. 2563 9,644,323,694.000
พ.ค. 2563 10,928,580,165.000
เม.ย. 2563 12,356,125,322.000
มี.ค. 2563 13,202,797,645.000
ก.พ. 2563 9,147,673,923.000
ม.ค. 2563 13,010,014,582.000

เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
มิ.ย. 2563 9,397,593,951.000
พ.ค. 2563 9,458,680,290.000
เม.ย. 2563 12,621,980,970.000
มี.ค. 2563 11,884,496,963.000
ก.พ. 2563 9,376,573,940.000
ม.ค. 2563 11,822,330,944.000

อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม
มิ.ย. 2563 8,119,889,010.000
พ.ค. 2563 7,860,777,767.000
เม.ย. 2563 9,202,504,603.000
มี.ค. 2563 9,139,699,318.000
ก.พ. 2563 7,583,652,706.000
ม.ค. 2563 10,029,271,039.000

ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง
มิ.ย. 2563 7,753,294,759.000
พ.ค. 2563 8,204,675,666.000
เม.ย. 2563 11,084,731,928.000
มี.ค. 2563 12,124,655,406.000
ก.พ. 2563 10,302,352,603.000
ม.ค. 2563 12,678,579,621.000

ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
มิ.ย. 2563 7,481,741,105.000
พ.ค. 2563 7,644,187,977.000
เม.ย. 2563 7,975,518,090.000
มี.ค. 2563 7,295,470,149.000
ก.พ. 2563 6,217,012,049.000
ม.ค. 2563 9,265,815,959.000

ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม
มิ.ย. 2563 7,384,089,599.000
พ.ค. 2563 6,378,242,897.000
เม.ย. 2563 7,197,744,348.000
มี.ค. 2563 6,577,234,477.000
ก.พ. 2563 5,568,420,307.000
ม.ค. 2563 7,222,138,453.000
รวม 15 หมวดสินค้า
มิ.ย. 2563 370,284,136,425.000
พ.ค. 2563 339,956,230,811.000
เม.ย. 2563 432,753,943,691.000
มี.ค. 2563 532,949,804,814.000
ก.พ. 2563 411,163,713,224.000
ม.ค. 2563 510,846,565,989.000
รวม 99 หมวดสินค้า
มิ.ย. 2563 475,986,983,277.000
พ.ค. 2563 443,478,954,930.000
เม.ย. 2563 541,019,136,794.000
มี.ค. 2563 653,096,429,688.000
ก.พ. 2563 512,083,281,695.000
ม.ค. 2563 643,510,895,838.000
]]>
Fri, 14 Aug 2020 15:53:12 GMT http://dataservices2.mof.go.th/menu27 http://dataservices2.mof.go.th/menu27